Hlavní specializace se budou vybírat na konci šestého semestru

27. 2. 2002 | | Nezařazené

Do pětiletých magisterských programů začala VŠE přijímat studenty v roce 1999. V příštím semestru zakončí první vlna těchto studentů základní tříletou část studia a budou se hlásit do hlavních a vedlejších specializací. Podmínky tohoto přechodu byly podle studijního řádu donedávna poměrně tvrdé.

Do pětiletých magisterských programů začala VŠE přijímat studenty v roce 1999. V příštím semestru zakončí první vlna těchto studentů základní tříletou část studia a budou se hlásit do hlavních a vedlejších specializací. Podmínky tohoto přechodu byly podle studijního řádu donedávna poměrně tvrdé. Vedení VŠE se však před několika dny dohodlo na změně předpisů, které budou od nynějška pro studenty mnohem příznivější.

Rozdíl bude především ve využívání rezervních kreditů. Ještě nedávno totiž platilo, že student sice může využívat kreditní poukázky z první fáze studia i ve fázi „inženýrské“, ale pouze ke studiu předmětů nad stanovený rámec. Kredity, které tak student „ušetřil“ v první části studia, nemohl použít na opakování předmětů při studiu hlavní a vedlejší specializace. Kolegium prorektorky a proděkanů pro pedagogiku se dohodlo na vypuštění tohoto bodu ze studijního řádu s tím, že nadále zůstává v platnosti podmínka maximálního počtu ztracených kreditů v prvních třech letech studia (tj. 24 poukázek).

Další zásadní změnou bude způsob zápisu do specializací. Novinkou se stává povinnost posluchačů zapsat se do hlavní specializace na konci šestého semestru studia, bez ohledu na splnění stanovených studijních povinností. Student tak učiní pravděpodobně již při registracích do sedmého semestru elektronickým výběrem, tedy bez přihlášky, jak bylo dříve zvykem (tato věc ale zatím není definitivně vyjasněna). Podmínka splnění všech souborných zkoušek a kreditů v požadované struktuře dle studijních programů (článek 22 Studijního a zkušebního řádu – drobné výjimky umožňují jednotlivé fakulty) však zůstává nadále v platnosti. Student, který ji nesplní, požádá na své fakultě o podmíněný zápis do dalšího semestru. „Bude postupováno individuálně, ale obecně lze říci, že 99,99% žádostí bude vyhověno,“ vyjadřuje se k problému proděkan pro pedagogiku Fakulty mezinárodních vztahů Ing. Jiří Zeman.

Novinky ve studijním řádu musí být ještě schváleny Akademickým senátem VŠE a zaregistrovány ministerstvem školství. Než se tak stane, hodlá prorektorka pro pedagogiku doc. Dana Zadražilová, ošetřit nové předpisy vyhláškou. Při tvorbě rozvrhů na příští semestr je však každopádně možné s novými pravidly počítat.

Mohlo by tě zajímat: