Státnice z Klubu českých turistů? Ani to není procházka růžovým sadem

22. 6. 2015 | | Názory, Zprávy ze školy

Studuju cestovní ruch a hned po bakalářských
státnicích jsem uspořádala večírek, kam přijela i kamarádka, která
v Brně studuje medicínu. „Cože?“ upřímně zvolala, „ty jsi dělala
státnice z Klubu českých turistů?“ Sama se tou dobou už asi měsíc
učila na těžkou zkoušku z patologie. Vedle takového předmětu zní
zkouška, ještě k tomu státní záverečná, z Klubu českých turistů
opravdu vtipně. Jaké opravdu je „státnicovat“ na cestovním ruchu?

U státnic na konci třetího ročníku oboru cestovní ruch jsem si
skutečně vylosovala otázky Klub českých turistů a Kontrola. Celkem
závěrečná bakalářská zkouška na naší katedře zahrnuje látku ze tří
předmětů, Organizace a řízení stravovacích a ubytovacích zařízení,
Organizace a řízení cestovních kanceláří a agentur a Cestovní ruch ČR.
Fakt, že mě závěrečná zkouška bakalářského studia čeká už na
začátku června, jsem se dozvěděla jen o měsíc dřív, když nám katedra
konečně vypsala termíny a já o dvě minuty zaspala. Kamarádky
z mezinárodního obchodu tou dobou už dva týdny věděly, že je státnice
čekají až po 18. červnu.

Dopředu nebylo jasné ani to, jaká témata budou v
„klobouku“

Samotné učení pak nebyla žádná procházka růžovou zahradou.
Spolužáci mezi sebou sdíleli velké množství materiálů od spolužáků
z vyšších ročníků, a člověk aby si hodil kostkou, který z nich si
k učení skutečně vybrat a kterému věřit. I z učebnic se dalo leccos
vyčíst, avšak sylabus tříkreditové zkoušky zasahoval do hodně oblastí a
tedy i do velkého množství literatury. Navíc bylo potřeba sehnat
aktuální informace, zejména statistiky týkající se cestovního ruchu,
které uvádí každý zdroj trochu odlišně. Někde byl například uveden
počet cestovních kanceláří v roce 2014 kolem osmi set, jinde
i o čtyři stovky více. A aby si pak student před zkouškou připadal
v něčem jistý! Zásadním problémem se ukázalo také to, že sylabus
předmětu neobsahuje přesně témata, která si student potom u zkoušky
vylosuje, ale spíše obecné oblasti, do kterých lze pak otázky zařadit.

Aby ses stal bakalářem, musíš vědět, co je pokrm

Spolubydlící, která studuje mezinárodní obchod, se mi smála, když jsem
se nahlas učila, co to znamená apartmá. Ona se současně učila
o mnohostranném obchodním systému WTO. Uznejte, že to minimálně zní
přece jen trochu sofistikovaněji. Podobně na diplomacii, kde státní
bakalářská zkouška zahrnuje dokonce látku z pěti různých předmětů!
O dalších fakultách, kde se studenti musí na konci třetího ročníku
drtit teorie financí, bankovnictví, managementu, ekonomie obecně, informatiky
atd. A přesto nemůžu říct, že by moje bakalářské státnice byly
jednoduché. Ano, musela jsem se učit nazpaměť definice pojmu „pokrm“
nebo „památka“. Ale patřilo k tomu umět i čísla a základní obsahy
asi dvaceti zákonů, statistiky ubytovacích zařízení, domácích
i zahraničních turistů v ČR a dokonce i počítat příklady
u určování ceny zájezdů nebo procentuálního využití stravovacích
zařízení.

A když se vrátíme ke Klubu českých turistů, víte, kdo to byl Vojta
Náprstek, kdy byla postavena Petřínská rozhledna a kolik kilometrů
pěších, cyklistických, lyžařských i jiných tras u nás Klub vybudoval?
Uznávám, že studovat medicínu a dvakrát do roka se učit na takové
zkoušky jako tu z patologie, je na jiné úrovni. Ale přesto si myslím, že
stres a chvíle strávené nad učením zas tak odlišné nejsou. Navíc jsou
z nás teď „jenom“ bakaláři a za dva roky to bude pravděpodobně mnohem
horší. Držím všem palce při studiu a užijte si prázdniny!

Čtěte také:

 

Mohlo by tě zajímat: