Študenti bez zápočtu sa ťažko prihlasujú na telesnú výchovu

8. 12. 2005 | | Sport

Niektorí učitelia Centra telesnej výchovy a športu (CTVS) uprednostňujú pri zápisoch študentov, ktorí navštevujú hodiny TV viac ako povinné dva semestre. Aj to mohlo byť príčinou, že v kurze, ktorý ste si vybrali, na vás nezostala voľná kapacita.

Niektorí učitelia Centra telesnej výchovy a športu (CTVS) uprednostňujú pri zápisoch študentov, ktorí navštevujú hodiny TV viac ako povinné dva semestre. Aj to mohlo byť príčinou, že v kurze, ktorý ste si vybrali, na vás nezostala voľná kapacita.

„Začiatkom tohto semestra som sa pokúšal dostať na hodinu volejbalu k asistentke Musilovej,“ uvádza študent tretieho ročníka David Dzesatník. Kurz, ktorý si vybral bol podľa informácií na nástenke CTVS určený pre vyššie ročníky. „V prvej hodine mi však vyučujúca povedala, že má plno,“ dodáva David. Dôvodom na odmietnutie bola podľa jeho slov skutočnosť, že v tomto kurze sa počítalo s ľuďmi, ktorí už k Musilovej na volejbal predtým chodili a ktorých chcela mať vo svojich kurzoch.

„Ja osobne radšej pracujem so študentmi, ktorých si v nižších semestroch vychovám a ak majú záujem pokračovať ďalej v telesnej, pri zápisoch ich uprednostňujem,“ vysvetľuje vyučujúca volejbalu a plávania Jindra Musilová.

Postup, keď vyučujúci dajú prednosť niektorým študentom pri prideľovaní miest na hodinách TV je podľa riaditeľa CTVS Miloša Pádivého proti všetkým platným nariadeniam. „V prípade, že sa niečo takéto stane a učiteľ si takto zjednoduší prácu, je jeho konanie hodné postihu,“ vysvetľuje Pádivý. Na niektoré kurzy telesnej výchovy sa plánuje elektronický spôsob prihlasovania. „Týka sa to hlavne športov, kde nie je nutné rozdeľovať študentov podľa fyzickej zdatnosti, napríklad aerobiku.“

„V prvom ročníku som sa na úvodnej informačnej schôdzke prihlásil na hodinu plávania k Jaromírovi Kopřivovi. Prvej hodiny som sa kvôli angíne nemohol zúčastniť a na druhej hodine mi vyučujúci povedal, že sa so mnou ďalej nepočíta,“ opisuje svoj prípad študent druhého ročníka Jan Čán. Ako ospravedlnenie nepomohlo ani potvrdenie od lekára. „Ak sa študent prihlási na telesnú a nepríde na prvú hodinu, je to pre mňa signál, že o kurz nemá záujem a môžem jeho miesto prideliť inému študentovi,“ vysvetľuje Kopřiva. Podľa jeho slov boli všetci prváci poučení o nutnosti zúčastniť sa prvej hodiny. V tomto prípade stačilo vopred oznámiť, že študent na hodiny chodiť bude, len je práve chorý.

Mohlo by tě zajímat: