Studenti VŠE si hrají na bytové architekty

4. 11. 2008 | | Nezařazené

Letošní školní rok probíhá na většině kolejí VŠE akce nazvaná „Vymaluj si sám“. Kromě možnosti zpříjemnit si pokoj na koleji mohou nejkreativnější studenti získat zajímavé odměny.

Letošní školní rok probíhá na většině kolejí VŠE akce nazvaná „Vymaluj si sám“. Kromě možnosti zpříjemnit si pokoj na koleji mohou nejkreativnější studenti získat zajímavé odměny.

Odpůrci šedých zdí a starého nábytku mají šanci, jak zadarmo projasnit svůj pokoj barvami.
„Na popud studentů přišel rektor VŠE prof. Richard Hindls spolu s Centrální kolejní radou s myšlenkou akce později nazvané Vymaluj si sám,“ uvedl člen kolejní rady Blanice Michal Svoboda. Projekt je postaven na fantazii studentů, nicméně rozsah barev je omezen a výdaje, které nemusí být proplaceny v případě, že studenti poruší pravidla akce, by neměly dohromady převýšit 500 korun na místnost. Nejlepší malíře čeká odměna, na které se organizátoři ještě nedohodli.

Již dříve si někteří studenti svépomocí pokoje vymalovali či vytapetovali. Tentokrát je ale vše zaštítěno kolejní radou. „Detaily úprav na jednotlivých kolejích záleží na příslušné kolejní radě, je proto nutné konzultovat plánované změny se členem dané rady, který má akci na starosti. Pouze po jeho schválení plánovaných změn lze započít renovaci,“ vysvětluje Svoboda, jak správně postupovat. Studenti mohou vymalovat zdi světle žlutou, světle oranžovou (meruňkovou), světle zelenou a světle modrou barvou. Zdi celého pokoje musí mít jednotnou barvu. Strop může eventuelně zůstat bílý. O něco větší prostor pro fantazii organizátoři ponechali pro tapetování nábytku, kde jedinou podmínku tvoří nalepovací tapety. Lepidla jsou bez výjimky zakázána.

Projekt ale neběží na všech kolejích VŠE. Jelikož byly některé ubytovací kapacity v nedávné minulosti rekonstruovány, není možné se akce Vymaluj si sám zúčastnit. Do projektu jsou tak zařazeny pouze koleje Blanice, Vltava, Jarov II., Jarov III. F a G. Kromě Vltavy a Blanice navíc není dovoleno tapetování.

Náklady se proplácí
Motivací pro vlastní úpravu ubytovacích prostor může představovat finanční dotace v celkové výši 500 korun na jeden pokoj, která má pokrýt vynaložené náklady na materiál. V případě vyšších částek bude proplácení řešeno individuálně. Odchýlení od barvy a schváleného plánu nebo nedodržení doby zapůjčení materiálů je považováno za porušení pravidel a hrozí, že nebudou proplaceny náklady na rekonstrukci. „Kolejní rada veškeré změny konzultuje s vedoucími kolejí, je proto dobré se nejprve informovat, co vše je možné provést individuálně s každým pokojem,“ doplňuje Svoboda.

Studenti, kteří se rozhodnou zapojit do projektu, jsou povinni nejprve vyplnit formuláře, které jsou ke stažení na internetových stránkách Centrální kolejní rady, a vybrat mezi sebou jednu zodpovědnou osobu. Formuláře poté odevzdají ve třech kopiích společně s prohlášením zodpovědné osoby členu kolejní rady, který prohlédne pokoj zájemců a odsouhlasí plánované změny, pokud jsou v souladu s pravidly.

Od této chvíle je také možné si na kolejích vypůjčit veškeré nástroje potřebné k vymalování. Barvu či tapety si však musí každý koupit sám a později jsou mu náklady po předložení účtenek proplaceny. Vypůjčení vybavení je limitováno sedmidenní lhůtou na jeden pokoj, aby bylo možné poskytnout stejné podmínky všem. Po dokončení všech prací se studenti opět spojí s pověřenou osobou, která, pokud je vše v pořádku, potvrdí příslušnou část formuláře a podá informaci ohledně proplacení nákladů.

Mohlo by tě zajímat: