Studenti vykrádají knihovnu

6. 3. 2002 | | Zprávy ze školy

Ztráty ve fondech knihoven VŠE dosahují za loňský rok řádu stovek kusů. Největším číslem se na nich podílí studovna na Žižkově. Podle letošní revize tam schází 358 exemplářů určených pro prezenční studium.

Ztráty ve fondech knihoven VŠE dosahují za loňský rok řádu stovek kusů. Největším číslem se na nich podílí studovna na Žižkově. Podle letošní revize tam schází 358 exemplářů určených pro prezenční studium.

Zcizené knihy se podle vedoucí studovny Karly Koubkové někdy objeví ve foyer knihovny. Nestává se to však příliš často. Celkové ztráty jsou přesto vyšší. Z knihovny totiž nemizí jen celé knihy, ale také jejich části. Například z nové knihy Podniková ekonomika někdo „vykradl“ téměř stovku stran. „Studenti se nestydí vytrhávat ani z diplomových prací,“ podivuje se jedna z pracovnic knihovny. „Přitom mají možnost okopírovat si veškeré materiály pro vlastní potřebu přímo ve studovně.“ Studenti jsou ochotni dojít velice daleko. Například z pětisetstránkové učebnice mikroekonomie nebo ze skript Hotelový management zbyly pouze desky, jak nám přímo na místě doložila vedoucí provozu studovny.

Pracovníci knihovny chybějící části skript nahrazují jejich kopiemi. Studenti ale znovu odnášejí i takto doplněné stránky. Některé dokumenty se proto nadále půjčují pouze proti identifikační kartě a nejsou již k dispozici ve volném výběru. Jejich počet neustále stoupá. Mezi takovými „bestsellery“ se objevila například skripta doc. Miloslava Janhuby. Knihovnice zachránily pouhý jeden nepoškozený exemplář. Z několika učebnic veřejných financí se podařilo zkompletovat také jen jednu.

Studovna je sice vybavena elektronickým zabezpečovacím zařízením, to ale neodhalí právě části knih vynášené ven. Při odchodu jsou proto studenti žádáni, aby službě předkládali osobní věci k nahlédnutí. Někteří však nemají pro tyto kontroly pochopení. „Věříme, že většina studentů je slušných, leč uvedená data jsou smutná a průkazná,“ konstatuje ředitelka Centra informačních a knihovnických služeb (CIKS) PhDr. Stanislava Bícová.

Někteří studenti byli při krádežích přistiženi a byl jim udělen zákaz přístupu do studovny. Pokud se někdo prohřeší podruhé, je jeho případ předán disciplinární komisi fakulty. Podle některých pracovnic knihovny by bylo účinnější, kdyby byla jména nepoctivých studentů zveřejněna. Ředitelka CIKS se však obává, že tomu brání zákon na ochranu osobních údajů. „Máme také alternativní trest – přistižený hříšník si odpracuje svůj přestupek tím, že všechny zničené dokumenty dokopíruje a opraví,“ dodává PhDr. Bícová.

Mohlo by tě zajímat: