Studijní informační systém – jak to s ním vlastně je?

10. 6. 2002 | | Nezařazené

Debata na toto téma je značně rozsáhlá. Všichni víme, že se dnes vše točí okolo IT, a proto bych se rád této problematice věnoval i v dalších číslech Studentského listu. Teď se vám budu snažit stručně přiblížit současnou situaci v této oblasti a co se děje okolo inovací Studijního informačního systému.

Debata na toto téma je značně rozsáhlá. Všichni víme, že se dnes vše točí okolo IT, a proto bych se rád této problematice věnoval i v dalších číslech Studentského listu. Teď se vám budu snažit stručně přiblížit současnou situaci v této oblasti a co se děje okolo inovací Studijního informačního systému (SIS). Příště se budu věnovat jednotlivým částem systému – hlavně těm, které se týkají nás studentů.

SIS je jednou z nejdůležitějších komponent informačního zázemí školy a jeho součástí jsou zejména informace o studentech, průběhu jejich studia, předmětech vyučovaných na škole apod. Pro vaši představu: patří do něho takové věci jako registrace a zápisy předmětů, přihlašování na BZ, komunikace studenta s učitelem (výsledky, ekit), „trochu zvláštní“ anketa, tvorba rozvrhů a studijních plánů, sledování studijních povinností, přijímací řízení atd. Zde bych chtěl upozornit, že ačkoliv se to nemusí zdát, tak student je uživatelem SISu pouze asi z 15 % a v naprosté většině jsou uživateli jeho funkcí různá pracoviště školy. To ale vůbec nesnižuje jeho důležitost pro studenty.

Systém se u nás ve škole, resp. ve Výpočetním centru (VC), tvoří už od roku 1990. Postupem času se neustále rozrůstá, jak se vývojáři snaží zvyšovat jeho funkčnost pro uživatele. Při zvyšování funkčnosti SISu se bohužel postupovalo dosti živelně a tak se systém rozrůstal nejen o nové funkce, ale jeho komponenty jsou dnes postaveny na různých technologiích, které spolu obtížně komunikují, některé databáze nejsou provázané, takže můžete na dvou různých místech systému najít různé informace (jednou studentem jste a podruhé třeba už ne). Pro jeho obsluhu nám slouží spousta klientů, které si s prominutím najděte, kde chcete. Neznamená to ale, že by systém nefungoval. Jenže má spoustu much, které jeho funkčnost snižují.

Přijde mi trochu škoda, že VŠE, která měla v 90. letech minulého tisíciletí velkou převahu nad ostatními českými školami v oblasti IT, nedokázala v uplynulých letech využít nástupu těch nejnovějších technologií k tomu, aby svůj systém udržovala neustále konzistentní a v integrované podobě. Dnes, kdy některé použité technologie komponent SISu jsou již pomalu na hranici svých možností, správa celého systému je velmi obtížná a VC školy téměř neví kam dřív skočit, se vedení VŠE konečně probouzí z dlouhého zimního spánku a začíná tento stav řešit. Otázkou ovšem zůstává, jestli rozhodnutí o způsobu řešení bylo z těch správných.

Od 27. února 2002 se tedy začal pravidelně scházet přibližně 15členný tým vedený pracovníky VC. Má za úkol vypracovat Studii, která bude následně podkladem pro rozhodnutí o tvorbě „nového“ SISu. Jestli vás počet členů trochu překvapil, tak si z toho nic nedělejte. Mě to číslo přímo vyděsilo, když jsem se ho na prvním jednání dozvěděl. Studentům bylo přiděleno jedno místo, a proto jsem byl přizván i já jako váš zástupce v AS VŠE. Pokud se vám někdy stává, že máte problém dojít k rozhodnutí v tříčlenném týmu, tak v tomto počtu to bude nevím jaké. Skoro by se mi chtělo říci, že VC si to nakonec udělá stejně podle svého a my jsme tam pozváni jen jako takoví „kecalové“. Pokud je toto pravda, pak se práce tohoto týmu mohla řešit trochu jinak, viďte pane prorektore! Důležitá věc, která bude následovat po vypracování Studie, bude rozhodnutí, zda si škola (resp. VC) udělá nový SIS sama nebo jestli dá radši přednost nějakým externím partnerům prostřednictvím outsourcingu. Zde budou nepochybně hrát velkou roli finanční náklady, ale důležitá bude také kvalita zpracování a otázka následné údržby systému.

Přínosem komise nepochybně bude, že dá podněty k zabudování nových funkcí do SISu a možná dojde k odstranění některých funkcí, které již nejsou potřebné. Ale není toto trochu málo? Mě by třeba zajímalo, zda není možné provést v rámci Studie poslední dobou tolik skloňovaný „reengineering“ školních procesů, odstranit zbytečné papírování, rozdělit novým způsobem pravomoci a následně pak využít IT k tomu, abychom tyto procesy zefektivnili, zrychlili a uspořili tak čas, pracovní místa (zde nemyslím ta učitelská) a hlavně peníze. Protože proč jinak bychom se zlepšováním celého systému měli zabývat? A zároveň mi v práci týmu chybí pohled na systém školy jako na celek. Proč se například neberou v úvahu i internetové stránky školy, když sami pracovníci VC předpokládají v novém SISu použití www technologií? Školní stránky, které postupně ztrácí na svém lesku, by se tak možná dočkaly svého oživení.

Na závěr bych chtěl všechny po přečtení těchto řádků požádat o shovívavost, neboť jsem „pouze“ student bez tolik potřebné praxe a nedělám si patent na moudrost. Zároveň bych chtěl všem studentům říci, že jako váš zástupce chci, abyste při komunikaci se školou, ať už prostřednictvím SISu nebo jiným způsobem, měli co nejméně překážek. A proto budu naslouchat vašim připomínkám, které by komunikaci zejména v SISu pomohly zlepšit a budu se je také snažit následně prosadit.

Ondra Víšek

student F1, člen AS VŠE

ondravisek@volny.cz

Mohlo by tě zajímat: