Studium bez námahy

8. 4. 2003 | | Nezařazené

Někteří studenti objevili další skulinku v systému VŠE. Na Fakultě národohospodářské (FNH) je možné si v navazujícím inženýrském studiu zapsat stejné volitelné předměty jako na bakalářském. Ne všichni vyučující těchto předmětů pak trvají na opětovném přezkoušení studenta a zapíší mu stejný výsledek, který měl při předešlém absolvování.

Někteří studenti objevili další skulinku v systému VŠE. Na Fakultě národohospodářské (FNH) je možné si v navazujícím inženýrském studiu zapsat stejné volitelné předměty jako na bakalářském. Ne všichni vyučující těchto předmětů pak trvají na opětovném přezkoušení studenta a zapíší mu stejný výsledek, který měl při předešlém absolvování.

„Normálně zajdeš za učitelem, úplně veřejně, protože je to veřejným tajemstvím a vědí o tom prakticky všichni. Řekneš, že jsi ten předmět už absolvoval, a zeptáš se, zda je nutné se nechat přijít vyzkoušet znovu. Většinou se ti dostane kýžené odpovědi, že se máš stavit ve zkouškovém pro přepsání známky, kterou jsi získal poprvé,“ popisuje postup student Tomáš. Podle jeho slov by to měla být spíše běžná praxe než pár ojedinělých případů. „Snad každý, koho znám, tímto způsobem „nastudoval“ alespoň jeden předmět,“ upřesňuje. Na druhou stranu, ne vždy takový student uspěje. Jak uvedl náš zdroj, pokusil se o totéž u jednoho externisty, který však vůbec nechápal, o co dotyčnému jde.

Je ale několik vyučujících, kteří neuznávají dvojí zkoušení ze stejného předmětu. „Ano, zapisuji studentům tímto způsobem známky,“ uvedl pedagog, který si nepřál být jmenován. „Vždy se jich zeptám, jestli si nechtějí svůj výsledek zlepšit. Pokud ne, pak se domnívám, že už jednou určitým způsobem své znalosti doložili a není tedy důvod je zkoušet znovu.“ Chybu systému však vylučuje. „Tyto předměty jsou v obou bězích studia, protože mohou být prospěšné jak bakalářům, tak i inženýrům. Že si je studenti zapisují dvakrát, je jiná věc.“ Dodává, že takovýto způsob studia končí, protože na fakultě už běží pouze pětileté programy a nebude tedy možné si některý předmět zapsat dvakrát.

Proděkan pro pedagogiku FNH Mgr. Pavel Neset si je vědom možnosti zaregistrovat si v navazujícím studiu stejný předmět podruhé. „Nevidím to rád, ale nemohu nic namítat, protože to je chyba našeho systému. Co by mi však opravdu vadilo, by byl přístup vyučujících, kteří by zkoušky či zápočty dávali bez otestování studentových znalostí. Každý předmět má přece svůj vývoj a od té doby, kdy jej student absolvoval, jistě není obsah tentýž,“ říká Neset.

Studenti využívají tohoto systémového nesouladu ke své spokojenosti. „Když je člověk dost šikovný, může takto získat mezi dvanácti a osmnácti kredity. No to je celý semestr!“ uzavírá Tomáš.

Mohlo by tě zajímat: