Studium lze přerušit i na několik let. Pak začnete tam, kde jste skončili

29. 1. 2018 | | Studentský život, Zprávy ze školy vše, studenti před vchodem, vysoká škola ekonomická

Prodloužený letní pobyt v zahraničí, plánovaná pracovní stáž nebo nezáviděníhodná zdravotní či sociální situace. Důvodů k přerušení studia je mnoho, není ale nutné, kvůli nim zahodit roky strávené na vysoké škole. Výuku lze na čas přerušit, a to dokonce opakovaně i po dobu několika let. Jako všude i zde platí čím dříve, tím lépe. Po začátku semestru totiž už může být v některých případech pozdě, například pokud student žádost nepodloží zdravotními důvody. Přerušením ale ztrácíte nárok na studentské výhody.

V první řadě je potřeba podat žádost, a to buď elektronicky prostřednictvím portálu InSIS, nebo osobně své studijní referentce. Žádost se vždy vztahuje na jeden semestr, dá se ale opakovaně prodloužit až na počet semestrů standartní doby studia. To je u bakaláře tři roky, tedy šest semestrů, u magisterských studentů dva roky, tedy semestry čtyři. Posluchači ale během doby přerušení nemohou využívat studijních výhod a musí si například platit zdravotní pojištění.

Žádost posuzují proděkani jednotlivých fakult

O schválení žádosti pak rozhodují proděkani pro studium na jednotlivých fakultách. Jako opodstatněné důvody se obecně uznává zdravotní stav, dlouhodobý výjezd do zahraničí, ale i osobní důvody, například špatná finanční situace v rodině nebo péče o rodinné příslušníky. Konkrétní důvody se ale mohou fakultu od fakulty lišit.

Například na Fakultě podnikohospodářské může student v prvním semestru studia přerušit pouze ze zdravotních důvodů. Později se uznávají i osobní důvody, záleží ale na době podání žádosti. „Před začátkem výuky dotyčného semestru důvody nijak podrobně nezkoumám, podstatné je, že je student uvede v žádosti. Jakmile ale student žádá přerušení studia od druhého týdne výuky, požaduji podrobnější vyjádření, případně i doložení dokumentace,“ uvádí Hana Mikovcová, proděkanka pro pedagogiku třetí fakulty.

O trochu benevolentnější jsou Fakulta mezinárodních vztahů (FMV) a Národohospodářská fakulta. Na nich lze přerušit studium bez udání důvodu až do třetího týdne výuky. Poté ale studenti musí rovněž doložit žádost zdravotními nebo jinými závažnými důvody. Nejliberálnější je Fakulta managementu v Jindřichově Hradci. Až na naprosté výjimky důvody pro přerušení studia nezkoumá. Je to proto, že je většina studentů v kombinované formě a může se u nich objevit libovolný důvod pro přerušení.  Hloubkové zkoumání „oprávněnosti“ pro přerušení je tedy skoro nemožné.

Informatici ani účtaři bez řádného důvodu přerušit nemohou

O poznání přísnější jsou na Fakultě informatiky a statistiky. Tam posluchači musí důvod přerušení uvést vždy. Podobné je to na Fakultě financí a účetnictví (FFÚ). „Při povolování přerušení studia požaduji doložit důvody přerušení studia a oprávněnost přerušení pečlivě zkoumám. Bez udání důvodů (a jejich doložení) přerušení studia není možné,“ říká proděkanka pro studijní a pedagogickou činnost FFÚ Dana Dvořáková.

Přerušení studia se však týká jen mála studentů, jedná se o desítky. Proděkani zmíněných fakult za jeden semestr uvádí třicet až šedesát posluchačů na každé fakultě. Výjimku tvoří pouze FMV, tam mělo na začátku ledna výuku přerušeno 148 studentů.

Co se důvodů pozastavení studia týká, jednoznačně převažují zdravotní problémy. Studentky také poměrně často přerušují kvůli těhotenství. To se ale spolu s mateřskou dovolenou nezapočítává do celkové povolené doby přerušení studia. Je to takzvané „přerušení nad rámec“, v maximální době tři roky. „Počátek se stanoví od narození dítěte, konec je dnem třetích narozenin dítěte. Vždy na začátku nového semestru podává studentka žádost o pokračování přerušení studia z důvodu rodičovství. A to až do tří let dítěte, pokud se tedy nerozhodne do studia nastoupit dříve,“ doplňuje studijní referentka Národohospodářské fakulty Pavla Kovářová.

Výjimku tvoří Jindřichův Hradec, kde je 90 procent přerušení ze studijních důvodů. Posluchačí Fakulty managementu převážně pracují a tak se pod těmito důvody často skrývá nezvládání školy a zaměstnání najednou.

Foto: fotogalerie Vysoké školy ekonomické

Mohlo by tě zajímat: