Turnikety v knihovně

1. 3. 2001 | | Zprávy ze školy

Služeb Knihovny VŠE využívá velká část studentů. Snad všichni vědí, že do studovny se nedostanou s kabátem, ani s batohem či taškou, ale musí si je odložit v šatně.

Služeb Knihovny VŠE využívá velká část studentů. Snad všichni vědí, že do studovny se nedostanou s kabátem, ani s batohem či taškou, ale musí si je odložit v šatně. Tak tomu je ve většině velkých knihoven. Ovšem ne ve všech se tvoří fronty na odkládací skříňky, jak to často můžeme vidět v recepci školní knihovny na Žižkově.

Studenti mají ve studovně k dispozici 198 studijních míst. Zájemců o učební materiály je však mnoho a ve „špičkách“ se před recepcí knihovny tvoří dlouhá řada lidí netrpělivě čekajících na klíček od skříňky. Přitom v šatntě jich je celkem 228. Bohužel, někteří studenti nejsou zrovna ohleduplní. Ráno si vypůjčí klíček, odloží si v šatně a odejdou do studovny. Za chvíli je to třeba začne nudit a jdou si hledat zábavu mimo knihovnu. Přečíst si e-maily, dojít na oběd, občas se podívat na nějakou přednášku… A věci si samozřejmě nechají ve skříňce. Tím však brání ostatním studentům v přístupu do studovny, neboť ti si nemají kde odložit. Batohy, tašky a jiná zavazadla totiž ze tří školních šaten přijímá pouze ta v menze.

Odnesení klíčku mimo prostory knihovny je podle knihovního řádu přestupkem, za který lze udělit tříměsíční zákaz využívání služeb knihovny. Při opakovaném neuposlechnutí zákazu se student může dostat až před disciplinární komisi své fakulty. Kontrolovat zákaz je však složité. Při obrovském počtu návštěvníků knihovny nelze zajistit, aby člověk vycházející ven u sebe neměl klíček.

Starý systém půjčování klíčků přestal před Vánocemi fungovat a musel být nahrazen novým. V přechodném období nebyla v provozu šatna a vstup do studovny byl povolen i s taškami a bundami. V novém systému je novinkou propojení se školním serverem. Student, který obsadí skříňku v knihovně, tak nemá možnost přihlásit se do školní počítačové sítě. Tím se vedení knihovny snaží alespoň do jisté míry zabránit studentům ve zneužívání šatny. Často se stane, že provinilci si rozčíleně stěžují přímo na recepci, že se nemohou dostat na počítač a vlastně si tak sami přijdou pro zákaz přístupu do knihovny. Jindy jsou přistiženi, že si vypůjčí klíček a rovnou pádí pryč dveřmi knihovny.

Nevýhodou nového on-line systému je nízká rychlost počítačové sítě. Půjčování klíčků se tak zpomalilo. Vydání jednoho klíčku podle služby na recepci může trvat i čtvrt až půl minuty, čímž se prodlužuje doba čekání. Vyskytly se proto úvahy o návratu k off-line systému.

Jistě nelze zabránit všem studentům, aby zneužívali ruchu, který panuje v knihovně, a nechávali obsazenou skříňku, když odejdou. Slušnost a ohleduplnost vůči ostatním, vlastnosti tolik potřebné v životě, bohužel tak často schází právě na akademické půdě. Doufejme, že se u vchodu do knihovny brzy nesetkáme s turnikety.

Mohlo by tě zajímat: