Uzavírat smlouvy nestačí

29. 4. 2003 | | Názory

Studium v zahraničí je dobrá a užitečná věc. Na tom se shodnou studenti i vedení školy. Faktem je, že zahraniční univerzity považují VŠE za důvěryhodného partnera a uzavírají s ní smlouvy o výměně studentů. Čím víc smluv a kontaktů, tím větší mezinárodní prestiž školy. Druhou stranou mince je péče, kterou by škola měla věnovat zahraničním studentům přijíždějícím na základě kontraktů.

Studium v zahraničí je dobrá a užitečná věc. Na tom se shodnou studenti i vedení školy. Faktem je, že zahraniční univerzity na všech kontinentech považují VŠE za důvěryhodného partnera a uzavírají s ní smlouvy o výměně studentů. Čím víc smluv a kontaktů, tím větší mezinárodní prestiž školy. Druhou stranou mince je péče, kterou by škola měla věnovat zahraničním studentům přijíždějícím na základě kontraktů, ať už těm platícím (z programu CESP), nebo neplatícím (tzv. visiting students).

„Visiting“ studenti přijíždí na VŠE na výměnu. To znamená, že naše škola posílá také své studenty zdarma na vysílající univerzitu. Výhodné pro ně i pro nás. Nezbytným průvodcem výměnných studentů po škole a po Praze jsou členové Buddy Systému. Pro svou práci ale nemají na VŠE řádné zázemí a existují jen virtuálně – komunikují telefonicky a přes nástěnku. Vzhledem k tomu, jakou důležitost přikládá škola zahraničním kontaktům, by se rozhodně měla lépe postarat o své hosty. Členové Buddy Systému se studentům ze zahraničních univerzit věnují ve svém volném čase a na své vlastní náklady. Podle mého názoru by jim škola měla zajistit alespoň to nejnutnější: místnost na půdě VŠE. Mohlo by se to zdát jako samozřejmost, ale bohužel tomu tak není. Buddy systém se proto ocitl na pokraji zániku. Prorektorka pro zahraniční styky doc. Hořejší se podle vlastních slov cítí spoluodpovědná za kritický a neudržitelný stav. Vstříc však „buddiekům“ vyšla pouze nabídkou: Najděte si kancelář a já zjistím, jestli bude volná.

Na druhou stranu je třeba uznat, že škola pomohla Buddy Systému se zařazením do mezinárodní organizace ESN, která jim umožní spolupráci se zahraničím. Rektorát dále chystá vznik centra pečujícího o všechny zahraniční studenty bez rozdílu. To však až v dlouhodobém horizontu. Kritická situace Buddy Systému si žádá pomoci hned teď. A škola by k tomuto volání neměla být hluchá.

Nesouvisí s mírou pozornosti, kterou škola věnuje studentům ze zahraničí, například i fakt, že na ekonomickou školu do Lipska jelo doposud deset zájemců z VŠE, ale výměnou přijeli z Lipska zatím jen dva studenti? Je škoda, že do budoucna lipská univerzita zamýšlí omezit výměnu studentů s naší školou na dva studenty ročně. Mnoho zájemců tak přijde o možnost studovat semestr v Německu.

Mohlo by tě zajímat: