První zasedání Akademického senátu VŠE v novém roce: Změna jednacího řádu FPH a diskuze o strategických záměrech

25. 1. 2021 | | Zprávy ze školy Akademický senát VŠE

V pondělí 25. ledna od 13:00 se konalo první zasedání Akademického senátu Vysoké školy ekonomické (AS VŠE) v novém roce. Zasedání se uskutečnilo prezenčně v místnosti NB 169 i distančně prostřednictvím MS Teams. Jako vždy jsme vám přinášeli živé informujeme o dění na zasedání. Materiály, které se na zasedání projednávaly, jsou dostupné zde.

Body programu byly následující:

13:54 Do diskuze se již nikdo nezapojuje a zasedání AS VŠE tímto končí.

13:50 Senátor Staněk pokládá dotaz o revalidaci známek na ISIC. Odpovídá na něj ředitel Centra informatiky Nidl. Řeší se, jak umožnit studentů dokoupit si známku. Od zítřka, 26. ledna, bude možné známku objednat přes e-mail a následně vyzvednout v Italské budově.

13:49 Prorektor odpovídá na dotaz pana senátora Hulínského, že zimní semestr 2021 začne 20. září a skončí 17. prosince.

13:46 Rektorka doplňuje informace o letním semestru. Přiznává, že minimálně začátek semestru bude online. Na vydání oficiálního prohlášení čekají na nové vydaní systému PSA. Zároveň komentuje situaci ohledně stížností ze stran studentů na fungování zkoušek na VŠE. Dodává, že do školy přišly již dvě hygienické kontroly – jedna ohlášená a druhá neohlášená. Nenašly však žádné závažné problémy. Asi ve dvou případech bylo na zkoušce přítomno deset osob místo povolených devíti a jednou měla kontrola připomínku k špatně nasazené roušce. VŠE ale i přesto zůstává v hledáčku hygienické kontroly.

13:45 Nyní je prostor pro další doplňkové otázky. Senátor Hulínský se ptá, kdy bude zveřejněn harmonogram na zimní semestr 2021.

13:43 Otevřela se diskuze k projednání tohoto plánu realizace Strategického záměru. Do diskuze se nikdo nezapojil.

13:41 Rektorka Machková představuje plán realizace Strategického záměru VŠE pro rok 2021, který navazuje na Návrh Strategického záměru VŠE 2021-2025.

13:40 Senátor Bič chválí vypracování Návrhu Strategického záměru VŠE. Nikdo další se do diskuze nepřipojil.

13:38 Senátor Potančok má drobnou technickou poznámku ohledně rovnoměrného rozložení informatických oborů.

13:33 Senátor Mazouch vidí jako pozitivní stránku Návrhu Strategického záměru VŠE to, že jsou projekty zaměřeny na lidský kapitál.

13:26 Slovo si vzala rektorka Machková, která uvádí, že Strategický záměr VŠE navazuje na Strategický plán Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). MŠMT za tento materiál VŠE pochválilo.

13:25 Začíná diskuze k návrhu Strategického záměru VŠE 2021-2025 a následně k plánu realizace Strategického záměru VŠE pro rok 2021.

13:24 Návrh na změnu jednacího řádu VR FPH byl schválen.

13:22 Hlasování o jednacím řádu VR FPH.

13:21 Změna jednacího řádu AS FPH byla jednohlasně přijata všemi, nyní přítomnými 25 členy.

13:19 Hlasování o jednacím řádu AS FPH.

13:16 Předseda AS FPH Tyll předkládá materiály o změnách v jednacím řádu AS FPH a VR FPH. Předseda pro legislativní komisi Bič předkládá stanovisko komise, která pokládá materiály za přijatelné a změny schvaluje.

13:15 Program byl schválen.

13:12 Hlasování o dnešním programu AS VŠE.

13:11 Přítomno je 21 členů z celkového počtu 31. Akademický senát je tedy usnášeníschopný. Přítomni jsou i zástupci vedení školy.

13:02 19.  zasedání AS VŠE je zahájeno.

Mohlo by tě zajímat: