Vedení školy chystá speciální kulturní akce

16. 12. 2010 | | Nezařazené

Vysoká škola ekonomická je dějištěm řady kulturních událostí od
výstav až po setkání absolventů na Dni s VŠE. Škola plánuje založení
Klubu absolventů a další akce.

Mezi jednu z nejdůležitějších akcí konaných na půdě školy patří
Den s VŠE. Toto neformální setkání absolventů školy se koná již
tradičně každý rok. Podle ředitele Rozvojového a poradenského centra
Martina Lukeše je cílem Dne s VŠE budovat dobré jméno školy jako
prestižní vzdělávací instituce a upevnit vztah absolventů k VŠE. Těm
chce touto cestou také umožnit potkat se se svými spolužáky ze studií a
svými profesory. Zároveň jde o snahu napomoci navázání spolupráce mezi
akademickou sférou a praxí prostřednictvím odborného i společenského
programu.

„Zájem o podobné aktivity mezi absolventy, soudě podle prudce
narůstajícího počtu účastníku Dne s VŠE, je značný,“ pochvaluje si
rektor VŠE Richard Hindls a vyjadřuje přání zahájit se začátkem
akademického roku 2011/12 také fungování Klubu absolventů. Ten má
nabídnout další široké možnosti spolupráce univerzity a bývalými
studenty. Pro představu měl letošní Den s VŠE na pořadu kromě prohlídky
haly v Třebešíně nebo odborných programů jednotlivých fakult i koncert
skupiny Chinaski a Ivana Mládka s Banjo Bandem.

**Lístky na ples vyprodány ** Mezi další akce, na kterých má škola
svůj podíl, jsou koncerty různých žánrů, výstavy, festival Winston Econ
Art a nově i Reprezentační ples VŠE. Nyní vedení jedná o pořádání
dalších akcí, které by měly pro VŠE větší význam.

Populárními se také staly koncerty Pražského jara, Ondřeje Havelky a
jeho Melody Markers, Nekonvenčního žižkovského podzimu nebo populární
hudby. Letos bylo v kalendáři školních akcí nově vyhrazeno i místo pro
Reprezentační ples VŠE. Podle rychlosti, s jakou byly lístky na tuto
událost vyprodány, lze usoudit, že se první ples školy setkal s velkým
zájmem ze strany studentů.

K dotazu na akce plánované do budoucna rektor Hindls uvedl, že
v současné době probíhají jednání o minimálně dvou speciálních
kulturních akcích, kterých bychom se mohli dočkat v nadcházejícím roce.
„Mělo by jít o události poměrně velkého významu pro školu, nicméně
rád sdělím podrobnosti, pokud jednání dotáhneme do úspěšného konce,
v jednom případě včetně náročných technických detailů,“ sděluje
pro Studentský list Hindls s tím, že zdárná realizace nezáleží jen na
vedení školy. Od roku 2006 zde podle rektora proběhlo téměř třicet
výstav, velký počet koncertů, filmových a divadelních představení, mnoho
„zájmových“ přednášek a jiné. „Vedení univerzity nepochybně
nepoleví v těchto pro univerzitu tak významných počinech,“ slibuje
Hindls.

Co je důležité při organizování kulturních akcí naznačuje Martin
Lukeš – podle něj je důležité mít zajímavý a pestrý program jak
z hlediska odborného, tak společenského a gastronomického. Je prý také
třeba mít dobrý tým lidí, na které je možné se spolehnout, kteří
vnímají cíl akce stejně a považují jej za důležitý. „Musí se také
klást důraz na kvalitu ve všech oblastech a rozpočet akce se musí
vybalancovat tak, aby nebyla ztrátová a zároveň aby pro účastníky
zůstala finančně dostupná,“ upozorňuje Lukeš.

Mohlo by tě zajímat: