Většina čerstvých inženýrů najde práci bez problémů

8. 4. 2009 | | Nezařazené

Absolventi magisterských studijních programů tradičně vyplňovali anketu
související s jejich budoucím uplatněním. V roce 2008 jich celkově na
všech fakultách odpromovalo 1 830. Ze statistik vyplývá, že zájem
o studenty z VŠE neklesá.

Podle současného trendu vyhledávají firmy mladé pracovníky přímo na
vysokých školách a vychovávají si z nich budoucí kvalitní zaměstnance.
I sami studenti jsou více otevřenější ve skloubení práce se školním
rozvrhem. Od roku 2004 jejich počet stoupl až o třicet procent. Vede
k tomu mimo jiné i jistota zajištění budoucího zaměstnání. Přesto
velká část z nich tuto pozici po ukončení studia opouští.

Z letošních výsledků vyplývá, že asi osmdesát procent absolventů
mělo již před promocí jistotu, že neskončí na pracovním úřadě. Oproti
tomu asi osm procent z nich hledalo práci doposud neúspěšně. O další
studium projevila zájem jen menšina a také velice malý počet se o svoji
budoucnost doposud nestaral. Mezi fakultami nejsou žádné významné
rozdíly.

Odpovědi se však různí, pokud jde o složení podle pohlaví. Tradičně
převažují muži pouze na Fakultě informatiky a statistiky (FIS). Podíl
absolventek pak oproti loňskému roku celoškolsky stoupl. Podle kritéria
uplatnění v oboru vede Fakulta financí a účetnictví (FFÚ), jejíž
absolventi využívají nejvíce svoji hlavní specializaci. Zdá se to
i logické vzhledem k větší konkrétnosti jednotlivých oborů, proto hned
za ní následuje FIS. Ostatní svoji hlavní specializaci využívají pouze
v malé míře, čtyři procenta studentů ji pak nevyužije
dokonce vůbec.

Uplatnění nacházejí absolventi nejvíce ve sféře účetnictví a
auditu, dále pak v informatice a informačních technologiích,
v bankovnictví a v obchodu. Stále zbývá ale největší prostor pro
položku „jiné“, což může znamenat, že oblastí je nepřeberně mnoho a
VŠE není jednostranně zaměřenou školou.

Mohlo by tě zajímat: