Volba děkana FMV: Fakultu od února povede Josef Taušer

13. 11. 2015 | | Zprávy ze školy AS FMV

Akademický senát Fakulty mezinárodních vztahů zvolil nového děkana. Tím se stal Josef Taušer, kterého členové senátu zvolili na svém zasedání ve čtvrtek. Přítomen byl i současný děkan Štěpán Müller, rektorka Vysoké školy ekonomické Hana Machková využila ke sledování volby online přenosu.

Senátoři zvolili nového děkana nadpoloviční většinou hned v prvním kole volby. Pro Josefa Taušera bylo 14 senátorů, profesorku Zadražilovou volili dva senátoři a dva se hlasování zdrželi. Při hlasování bylo přítomno všech 18 senátorů.

„Oba kandidáti na pozici děkana prezentovali velice kvalitní a věcný program a mám radost, že celý proces volby proběhl v příjemné a férové atmosféře,“ sdělil iListu člen studentské kurie a místopředseda senátu Martin Vokálek. „Těším na spolupráci Akademického senátu FMV s nově zvoleným děkanem. Myslím, že to bude mít pozitivní přínos nejen pro naši fakultu, ale i pro celou Vysokou školu ekonomickou,“ dodává.

Před samotnou volbou dostali přítomní senátoři a přihlížející šanci se kandidátů zeptat na své otázky. Debata byla živá, a přestože se oba kandidáti snažili odpovídat stručně, protáhla se na dvě a půl hodiny.

Po celou dobu zasedání i při následné volbě panovala v senátu uvolněná a přátelská atmosféra. Kromě senátorů z řad profesorů a studentů, byli z vedení fakulty přítomni i proděkan pro pedagogiku Pavel Hnát a proděkanka pro vědu a doktorské studium Martina Jiránková.

Nový děkan chce zkvalitnit výuku a uplatnění absolventů

„Jsem rád, že volba proběhla kultivovaně a snad tím nastavíme zrcadlo i celoškolskému senátu,“ doufá Jan Kotík, další ze studentských senátorů.

Vítěz volby děkana má ze zasedání podobné pocity jako studentští senátoři. „Volby proběhly v poklidné, věcné a konstruktivní atmosféře. Čtvrnáct kladných hlasů mi dává silný mandát pro provedení potřebných změn, zejména směrem ke zkvalitnění výuky a zvýšení společenské uplatnitelnosti našich absolventů. Velký důraz budu klást také na posílení komunikace uvnitř fakulty i navenek a na zefektivnění některých procesů, zejména v oblasti řízení lidských zdrojů,“ reagoval po svém zvolení děkanem Josef Taušer.

„Z volby nového děkana FMV mám upřímnou radost. Pan docent Taušer je pro mne zárukou, že trend neustálého zvyšování kvality pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti, důrazu na rozvoj internacionalizace a uplatnitelnost absolventů na národním i mezinárodním trhu práce bude pokračovat i v příštím období,“ říká současný děkan Štěpán Müller. „Nové vedení nepochybně přinese také nové myšlenky a svěží nápady, ale v hlavních směrech navazují programové cíle na to, o co jsme se předchozí čtyři roky snažili,“ dodává.

Josef Taušer působí jako docent na katedře mezinárodního obchodu. Na druhé fakultě vystudoval obor Mezinárodní obchod a od roku 2003 zde působil jako asistent. Stejně jako profesorka Zadražilová aktivně přispívá svými články do vědeckých časopisů a publikuje knihy ve spolupráci s jinými autory. Od roku 2012 je členem Vědecké rady Fakulty mezinárodních vztahů.

Novému děkanovi začíná funkční období 1. února 2016. V čele fakulty bude čtyři roky, tedy až do 31. ledna 2020.

Galerie: Volba děkana FMV, foto: Jan Kotík

Mohlo by tě zajímat: