Vrhcáby

29. 12. 2002 | | Sport titulní obrázek

Vrhcáby jsou hrou hazardní a narozdíl od všech dosud představených her vznikly velice dávno. Mají možná trochu nezvyklou hrací desku, ale postupuje se zde stejně jako ve hře Člověče, nezlob se – o tolik polí, kolik bodů padne na dvou kostkách. Hráči postupují proti sobě. Oba musí nejdříve dostat všechny své kameny na posledních šest polí a teprve potom pryč z desky. Kdo dřív odstraní všechny kameny z desky, vyhrává.

Vrhcáby jsou hrou hazardní a narozdíl od všech dosud představených her vznikly velice dávno. V Klubu deskových her Paluba proběhne 7. prosince Mistrovství Prahy, proto si pojďme tuto hru přiblížit. Informace o turnaji najdete na http://www.hrejsi.cz/.

Vrhcáby mají možná trochu nezvyklou hrací desku (viz obr.), ale postupuje se zde stejně jako ve hře Člověče, nezlob se – o tolik polí, kolik bodů padne na dvou kostkách. Hráči postupují proti sobě, bílý od políčka č.1 k č. 24, černý obráceně, od políčka č. 24 k č.1. Oba musí nejdříve dostat všechny své kameny na posledních šest polí, tj. černý na pole 1 – 6, bílý na pole 19 – 24, a teprve potom pryč z desky. Kdo dřív odstraní všechny kameny z desky, vyhrává.

Vrhcáby

Začíná bílý, řekněme, že hodí 3 a 5. Potom je docela výhodné posunou kámen z č. 17 na 22 a z č. 19 též na 22, neboť soupeř se nesmí zastavit na polích, kde máme sloupek, tj. alespoň 2 kameny. Černý hodí 5 a 6 a posune 1 kámen z č. 24 až na pole č. 13. (Tento tah by však nebyl možný, pokud by měl bílý sloupek na č. 18). Bílý hodí dvě dvojky a posune oba kameny z pole č.1 na č. 5. Padnou-li totiž stejná čísla (double), je to jako bychom měli čtyři kostky. Černý hodí 3 a 1. Pole č. 5 je již obsazeno bílým, nemůže tam tedy vytvořit sloupek. Řekněme, že posune kámen z č. 13 na 9. Pokud teď padne bílému 4 (nebo dvakrát 2), může kamenem z pátého pole kámen na č. 9 vyhodit. Vyhozený kámen se pokládá na prostřední přepážku a dokud jej černý nenasadí do hry, nemůže táhnout jiným kamenem. Pokud by tedy teď padlo černému 3 a 6 (nebo trojkový či šestkový double), nemohl by nasadit, protože na pole 19 ani 22 nesmí, a hrál by opět bílý. Takto oba postupují, až se jim podaří (jak už je zmíněno výše) dostat všechny kameny do poslední čtvrtiny desky. Poté dále využívají hody kostkami, teď ovšem k tomu, aby umístili kameny těsně za okraj desky. Jsou-li kameny už jen např. na polích 1 – 4 a padne 5 či 6, je možné odvést kameny z polí nejvíce vzdálených od okraje.

Mohlo by tě zajímat: