VŠE dává šanci studovat všem

26. 2. 2008 | | Zprávy ze školy

VŠE dává možnost vzdělávat se i mladým handicapovaným lidem. Jejich studium je značně ztíženo, mohou se ale obrátit na středisko, které jim nabízí každodenní pomoc.

VŠE dává možnost vzdělávat se i mladým handicapovaným lidem. Jejich studium je značně ztíženo, mohou se ale obrátit na středisko, které jim nabízí každodenní pomoc.

Ještě na začátku roku 2007 byli postižení studenti na VŠE na své problémy spíše sami. V současnosti jim však pomáhá Středisko handicapovaných studentů (SHS), sídlící v Nové budově, místnost 35. To oslaví letos v dubnu své první narozeniny. Ředitelem tohoto centra je Martin Ctibor, kromě něj se studentům celkově věnují tři pracovníci této organizace. K dispozici je také příležitostně jeden externí asistent.

Na SHS se mohou obrátit studenti se zrakovým postižením, studenti s handicapem pohybového aparátu, ale také neslyšící. V současné době studuje na VŠE celkem patnáct zdravotně postižených studentů, šest z nich se zrakovým handicapem, čtyři s vadou sluchu a pět se sníženou možností pohybu.

Studentům s vadou zraku pomáhá ve studovně SHS především počítač se speciálním softwarem, tedy zvětšovacím programem. Jiný počítač zase dokáže text v elektronické podobě převést na zvukovou nahrávku, což těm, kteří toto zařízení potřebují, neocenitelně ulehčuje práci. Jedním z cílů SHS je také postupné vybudování knihovny studijních textů jak v digitálním, tak i MP3 formátu. „K textům bychom rádi navíc, pokud to bude možné, doplnili audio nahrávky přednášek, jejichž zaznamenávání je pro nevidomého značně obtížné,“ dodává Ctibor.
Studentům s vadou sluchu SHS kvůli složitosti postižení původně studium ani nenabízelo, ale protože zájem ze strany těchto studentů byl veliký, pokusilo se SHS pomoci i jim. Nabízí jim například nahrávání přednášek a následnou digitalizaci textů nebo účast a pomoc tlumočníka do znakové řeči na přednáškách. Pokud jde však o některé složitější předměty, není problém studentovi domluvit individuální plán.

„Třetí skupinu tvoří studenti se sníženou možností pohybu, kteří se studiem zatím nemají žádné těžko překonatelné obtíže, protože budovy jsou s malými výjimkami bezbariérové,“ doplňuje Ctibor.

Pro maturanty, kteří uvažují o studiu na VŠE, je velkou výhodou možnost vyzkoušet si přijímací proces nanečisto a později složit oficiální individuální přijímací zkoušku, při níž je brán ohled na rozsah a druh studentova handicapu.

Mohlo by tě zajímat: