VŠE na reprezentaci nekašle

14. 11. 2001 | | Názory, Sport

Reakce na článek Tomáše procházky VŠE kašle na reprezentaci ze Studentského listu, květen 2001.

Článek VŠE kašle na reprezentaci se nezabývá ani tak problematikou sportovní reprezentace VŠE, ale především problémem atletiky a dnes již bývalé kolegyně.

Protože obsahuje některá nepravdivá tvrzení ve stručnosti uvádím :

To, že si autor dokázal zajistit účast sám je chvályhodné a k dosaženému 4. místu mu dodatečně blahopřeji. Je dobře, že je dost takových, kteří propotí dres (byť vlastní) pro akademické vavříny. Další pasáž článku, která se týká personálních záležitostí pracoviště, nezasluhuje poznámek. Snad jen tolik, že hlavním kriteriem potřebnosti učitele na CTVS není ani tak jeho mládí nebo stáří, ale především jeho schopnosti a všeobecná „použitelnost“ při různorodosti naší práce.

Mohlo by tě zajímat: