VŠE kašle na reprezentaci

1. 5. 2001 | | Názory, Sport

Sport na VŠE zajišťuje Centrum tělesné výchovy a sportu. V jeho čele stojí Mgr. Miloš Pádivý, s nímž byl otištěn otištěn rozhovor v březnovém čísle Studentského listu. Po přečtení tohoto rozhovoru vypadá vše poměrně idylicky, zdá se, že CTVS funguje.

Sport na VŠE zajišťuje Centrum tělesné výchovy a sportu. V jeho čele stojí Mgr. Miloš Pádivý, s nímž byl otištěn rozhovor v březnovém čísle Studentského listu. Po přečtení tohoto rozhovoru vypadá vše poměrně idylicky, zdá se, že CTVS funguje. Podle mých osobních zkušeností, zkušeností některých kolegů i vyučujících tomu tak ale s nejvyšší pravděpodobností není. Odpovědný prorektor by možná měl více sledovat, jak celá organizace s rozpočtem několika miliónů ročně funguje a hospodaří.

Věnuji atletice a snažím se školu dobře reprezentovat. Nepociťuji však ze strany VŠE žádnou podporu. V rozpočtu se nenajde ani několik stovek na cestovné, na závody, o dresech či alespoň společném tričku nemluvě. To je také zřejmě důvod, proč i několik dalších výborných závodníků (jsou nebo byli mezi nimi i mistři republiky, reprezentanti) nikdy za školu nezávodilo. Vypadá to, jako kdyby studenti VŠE ani nevěděli, co to sport znamená.

Výuka atletiky byla již v minulém semestru zrušena pro údajné nedostatečné obsazení kursů. Nedávno byla vyhozena i vyučující atletiky na VŠE asistentka Piherová. „Argumentuje se nedostatkem prostředků. Přitom některým vyučujícím se proplácí lyžařské zájezdy do zahraničí.“ uvedla k tomu as. Piherová. Místo toho, aby došlo k omlazení kolektivu, starší zůstávají a mladší a schopní odcházejí. Nejen do méně stresového kolektivu, ale i za lepšími platovými podmínkami (např. na Univerzitu Karlovu). V současnosti nikdo ani na nástěnku nepověsil propozice ke květnovému akademickému mistrovství v Brně. Nezbývalo mi tedy nic jiného než si vše, od přihlášení přes dopravu až k ubytování, zajistit sám.

Mohlo by tě zajímat: