VŠE nabízí spoustu možností vyjet do ciziny

9. 1. 2008 | | Nezařazené

Jednoznačně nejznámější možností, jak vyjet do ciziny za studiem, je program EU Erasmus. Jak zmiňují pracovnice Oddělení zahraničích styků (OZS), je to jeden z nejsnazších způsobů, ke kterému se studenti upínají. Zapomínají ale přitom na skutečnost, že možností je celá řada.

Jednoznačně nejznámější možností, jak vyjet do ciziny za studiem, je program EU Erasmus. Jak zmiňují pracovnice Oddělení zahraničích styků (OZS), je to jeden z nejsnazších způsobů, ke kterému se studenti upínají. Zapomínají ale přitom na skutečnost, že možností je celá řada. Mnohdy kvalitnější studijní programy, které nabízejí více akademických zkušeností, jsou tak opomíjeny. Nelze než doporučit sledovat stránky OZS, které vyvěšují na svůj web aktuální nabídky. Podívejme se ve stručnosti, jaké jsou vaše možnosti.

Semestrální výměnné pobyty

Tento program je určen pro všechny studenty, kteří úspěšně zakončili minimálně první ročník VŠE. Všichni zájemci musí projít výběrovým řízením, jenž má hned několik částí. Celý proces začíná u vyplnění přihlášky, tu najdou zájemci v aplikaci PES, poté je třeba ji vytisknout a odevzdat spolu s fotografiemi a životopisy v jazycích, v nichž se chystají studovat, na OZS. Celkem mají studenti možnost vybrat si čtyři univerzity ve dvou jazykových mutacích. 22. února se koná první kolo výběrového řízení, které se skládá ze znalostního testu. Jedna jeho část bude zadána v českém jazyce, tu druhou vypracují ve zvoleném jazyce. Do druhého kola postoupí jen ti úspěšnější a budou postupně zváni na ústní pohovory, které budou probíhat v cizím jazyce. Cílem těchto pohovorů je zjistit motivaci a úroveň zvládnutí jazyka. Koordinátorky všem doporučují, aby si školy nevolili podle destinací, ale podle jejich odborného zaměření, aby jim studium v zahraničí mohlo být uznáno i v rámci VŠE. Během výjezdu do zahraničí se totiž studium na VŠE nepřerušuje, student je stále posluchačem VŠE.

Stipendijní pobyty v rámci mezivládních smluv

Česká republika jako signatář bilaterálních smluv s vládami ostatních zemí disponuje každý rok určitým počtem stipendijních míst. Na tato místa, jejichž počet se vždy odvíjí od typu bilaterální smlouvy, se vypisují výběrová řízení nebo se přidělí jednotlivým školám kvóty do konkrétních zemí. Pokud si studenti zvolí tuto formu studia v zahraničí, musí počítat s tím, že si sami budou muset najít zahraniční univerzitu, na které by chtěli studovat, a vyřídit si všechny potřebné věci. Nabídku míst pro akademický rok 2008/2009 najdete na http://www.dzs.cz/scripts/detail.asp?id=160

CEMS Master‘s in International Management

Community of European Management Schools (CEMS) je studijním programem, jenž sdružuje špičkové vysoké školy a univerzity, které poskytují studentům manažerské vzdělání. Momentálně do této komunity patří sedmnáct evropských vysokých škol včetně VŠE, přičemž z každé země může být členem pouze jedna. Velký důraz je kladen na propojení s podnikovou praxí a studenti absolvují nejen výuku v anglickém jazyce, ale i semestrální výměnný pobyt na jedné z partnerských vysokých škol. V současnosti byl podán tento program k akreditaci na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako magisterský navazující program na Fakultě podnikohospodářské. Aktuální informace pro zájemce budou zveřejněny v průběhu prosince na stránkách OZS nebo na informační schůzce 12. prosince 2007 v 18.00 v Rajské budeově v místnosti číslo 210.

Navazující magisterské programy

M.A. Degree in Economics of International Trade and Economic Integration – tento Joint Degree pořádaný Fakultou mezinárodních vztahů je zaměřen na problematiku ekonomických teorií, ekonomickou matematiku a ekonometrii, evropskou ekonomickou integraci a výuku cizích jazyků. Tento program je společný pro sedm evropských škol, na kterých budou studenti postupně studovat. První trimestr budou studovat kandidáti buď na Staffordshire University ve Velké Británii nebo na Université des Sciences et Technologies de Lille ve Francii, druhý trimestr probíhá v Belgii na Universiteit Antwerpen a závěrečný trimestr na Vysoké škole ekonomické v Praze. Výuka probíhá v anglickém jazyce. Kontaktní osobou je Anna Klosová.

Programme Joint Degree Finance and Accounting for Common Europe pořádá Fakulta financí a účetnictví. Partnerskými vysokými školami, na kterých budou vybraní kandidáti studovat, jsou kromě VŠE i Rotterdam University/ Rotterdam Business School,University of Ljubljana a Matěj Bél University v Banské Bystřici. Samotné studium trvá dva roky a celá výuka probíhá v angličtině. Jedním z hlavních požadavků, jak být do tohoto programu přijat, je splnění bakalářského studia a zvládnutí anglického jazyka, které je třeba dokázat jedním z požadovaných jazykových certifikátů.
International Business – Central European Business Realities – tento program je vyučován v anglickém jazyce a je určen jak pro české, tak pro zahraniční absolventy bakalářských studijních programů.

MBA na Bradley University, Peoria, USA – Assistantship

Program MBA je určen všem studentů, kteří končí magisterské studium na VŠE. Stipendium spočívá v tom, že student kromě studia pracuje pro několik členů profesorského sboru, asi dvacet hodin týdně, a tento takzvaný assistenship ve velké části pokrývá náklady na studium MBA a pobyt nespojených státech amerických. Specializacemi, které MBA na Bradley University nabízí, jsou management, finance a marketing.

Mohlo by tě zajímat: