Výjezdy do zahraničí podle kvót na fakulty? Vedení o tom jedná

13. 12. 2010 | | Nezařazené

Někteří děkani volají po změnách ve výběrovém řízení na Erasmus.
Národohospodářská fakulta prosazuje stanovení kvót pro studenty
jednotlivých fakult.

Okolo programu na studijní výměnné pobyty Erasmus se v minulém
akademickém roce vedla intenzivní debata, jejímž výsledkem byla změna
kritérií hodnocení jednotlivých uchazečů. O těchto změnách jsme
informovali v říjnovém čísle Studentského listu. Jejich jádrem bylo
snížení váhy studijních výsledků v bodovém hodnocení z důvodu
údajně nesrovnatelné náročnosti studia na jednotlivých fakultách.
Konkrétně zaznívaly názory, že jsou ve výběrovém řízení výrazně
zvýhodněni studenti Fakulty mezinárodních vztahů (FMV).

Na říjnovém kolegiu rektora byl tento problém znovu projednáván a padl
zde návrh stanovení pevných kvót pro studenty jednotlivých fakult. Jejich
zastáncem je dle informací SL děkan Národohospodářské fakulty (NF)
Miroslav Ševčík, který poukazoval na rozdíly v úspěšnosti studentů,
nicméně podpora tohoto návrhu je zatím příliš malá.

Odpůrci kvót argumentují, že studenti FMV vyjíždějí na studijní
pobyty nejčastěji, protože o ně mají největší zájem, a je to tak
správně. Zatímco na FMV chce vyjet téměř každý, na ostatních fakultách
tomu tak zdaleka není.

Myšlenka kvót zatím nedospěla do konkrétní podoby a vhledem k její
mizivé podpoře proběhne příští výběrové řízení podle stávajících
pravidel.

„Moje osobní prognóza je taková, že se o tom ještě bude jednat, ale
koncept kvót považuji za málo pravděpodobný,“ sdělila Studentskému
listu studentská tajemnice rektora Savina Finardi. Dodala, že se celá situace
spíš posune do debaty kolem celoškolského základu s tím, že by na
Erasmus jezdili studenti, kteří z něj dosáhli nejlepšího hodnocení. Jako
další možnost vidí přípravu testů, které budou celoškolský základ
kopírovat, nicméně ohledně možné změny je poměrně skeptická.
„Stejně to nic nevyřeší, protože studenti na FMV jsou velmi kvalitní a
ani s celoškolským základem nemají žádný problém. Taky je potřeba
vidět skutečnost, že jsou prostě mnohem lépe jazykově vybaveni, protože
se jazykům hodně věnují – a to je jejich velká výhoda,“ uzavírá
Finardi, která se otázkami zahraničních výjezdů zabývá na Fakultě
financí a účetnictví v rámci projektu se skupinou studentů pátého
ročníku.

Připomeňme, že studenti FMV mají již tradičně nejvyšší podíl
(56 procent) mezi posluchači, kteří se na výměnné pobyty hlásí a jejich
procentuální úspěšnost je nejvyšší (53 procent). Průměr studijních
výsledků uchazečů hlásících se z FMV dosahuje nejnižší hodnoty ze
všech fakult (1,74) a je znatelně lepší než celoškolský „Erasmus
průměr“ – 1,83.

Mohlo by tě zajímat: