Specialita českých vysokých škol: inženýr ekonomie

14. 8. 2015 | | Prvácké číslo

Pokud řádně a včas splníte všechny své povinnosti, objeví se po pěti
letech studia na VŠE před vaším jménem titul Ing. neboli inženýr. Ten se
v České republice uděluje absolventům magisterských studijních programů
v oblasti ekonomie, techniky, zemědělství a vojenství.

V zahraničí, zejména pak u našich západních sousedů, je tento titul
spojován spíše s technickými, nikoli s ekonomickými o­bory.

Často zde proto čeští inženýři ekonomie musí vysvětlovat, že
technický obor nestudovali. Kde se tedy titul inženýra na VŠE vůbec vzal?
Při hledání odpovědi je potřeba nahlédnout do historie ekonomky.

V roce 1919 byla jako jedna z fakult Českého vysokého učení
technického založena Vysoká škola obchodní, která se stala první
předchůdkyní naší alma mater. Právě do této doby sahají historické
kořeny udílení „technického“ titulu inženýr i studentům ekonomie.
VŠE ale není jediná, z níž si absolventi ekonomických a příbuzných
oborů odnášejí inženýrský titul. Podobně jsou na tom například
studenti Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně nebo
Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci. Jinak jsou na tom
absolventi oboru Ekonomie na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Ti
se po splnění všech studijních povinností stávají magistry.

ČTĚTE TAKÉ:

Mohlo by tě zajímat: