Z komunisty nositel Nobelovy ceny

3. 8. 2009 | | Nezařazené

Lawrence Robert Klein vytvořil počítačové modely k předpovídání
ekonomických trendů na poli ekonometrie, za což získal v roce
1980 Nobelovu cenu.

Lawrence Robert Klein vytvořil počítačové modely
k předpovídání ekonomických trendů na poli ekonometrie, za což získal
v roce 1980 Nobelovu cenu.

V roce 1920 se v americké Nebrasce narodil ekonom Lawrence Robert Klein.
Základní i střední školu absolvoval ve svém rodném městě Omaha. Doba
jeho studia byla ovlivněna hospodářskou depresí třicátých let. Zaměřil
se především na matematiku, kterou studoval nejdříve na Los Angeles City
College, později na University of California v Berkeley. Kleinovo nadšení
pro matematiku přerostlo v přesvědčení, že právě ona může poskytnou
základ pro analýzu ekonomických skutečností. Svoji disertační práci
publikovanou pod názvem Keynesiánská revoluce napsal na Massachusetts
Institute of Technology, kde později také pracoval. Připojil se také
k týmu při Cowlessově komisi na University of Chicago, kde konstruoval
ekonometrické modely pro Spojené státy.

Jedním z prvních Kleinových úspěchů bylo předpovědění
ekonomických podmínek na konci druhé světové války. Zatímco se ostatní
ekonomové domnívali, že s koncem války přijde další deprese, Klein
předpověděl, že neuspokojená poptávka po spotřebním zboží během
války spojená s kupní silou vracejících se vojáků zabrání depresi.
Nemýlil se.

Zajímavá je ta část Kleinova života, kdy se musel přestěhovat do
Anglie. Nebylo to úplně svobodné rozhodnutí. Americký senátor Joseph
McCarthy tehdy mocně bojoval proti všemu, co bylo komunistické. Získal si
tak přezdívku „lovec čarodějnic“. Kleinovi, který byl v letech
1946 až 1948 členem komunistické strany, byla zabavena v Michiganu část
majetku. Aby se vyhnul dalším problémům, raději se odstěhoval. Později
o svém členství prohlásil, že to byl výsledek „mladické
nerozvážnosti“.

V roce 1950 v Anglii se svým studentem Goldbergerem zahájil práci na
ekonometrickém modelu, později známém jako Klein-Goldbergerův model.
Rozhodující mezník v životě Lawrence Kleina nastal v roce 1958, kdy
nastoupil na ekonometrickou fakultu University of Pennsylvania, kde zahájil
práci na sérii modelů, známých později jako Whartonské modely. V tomto
období pracuje Lawrence Klein i pro další země, jako například pro
Mexiko, Japonsko a další.

Modely americké ekonomiky s názvem LINK, pod nimiž je Klein také
podepsán, propojují prostřednictvím ekonometrické kvantifikace
mezinárodních obchodních toků modely jednotlivých účastnických zemí.
LINK představuje dnes ohromný projekt umožňující krátkodobé
i střednědobé předpovědi ekonomického vývoje jednotlivých zemí
i celých hospodářských regionů podle zadaných scénářů. Klein se
snažil, aby do tohoto programu bylo zapojeno co nejvíce zemí.

Schopnosti tohoto doposud žijícího ekonoma jsou značné a jeho služeb
využilo mnoho lidí, například Jimmy Carter před svou volební kampaní, kdy
mu Klein radil v odborných ekonomických záležitostech.

Tento význačný muž, který se svojí druhou manželkou zplodil čtyři
děti, získal za vytvoření ekonomických modelů a jejich použití
v analýze ekonomických fluktuací a za svá hospodářská opatření
Nobelovu cenu za ekonomii v roce 1980. Dodnes je velmi činný, na podzim
2008 by měla vyjít další z jeho mnoha publikací.

Mohlo by tě zajímat: