Zájem studentů o zimní kurzy upadá

14. 3. 2011 | | Sport

Centrum tělesné výchovy a sportu (CTVS) zrušilo kvůli malému zájmu
studentů několik zimních sportovních kurzů. Stojí za tím především
vyšší náročnost studia a nevyhovující termíny.

Centrum tělesné výchovy a sportu při VŠE v Praze, organizátor
sportovních kurzů pro studenty naší školy, muselo v letošním roce
zrušit některé ze svých pobytů na horách. Spekulovalo se o tom, že
jedním z důvodů může být přechod na registrace prostřednictvím ISIS,
který nedovolí zápisu kurzu absolventům a snižuje tak počet zájemců.

Ředitel CTVS Miloš Pádivý si to však nemyslí a tento krok hodnotí
naopak kladně: „Registrace přes ISIS vnesly jasný a průhledný řád,
student se přihlásí, zaplatí a jede. I když pro kantora to znamená více
administrativy,“ vysvětluje Pádivý. „Účast absolventů na kurzech je
minimální a připadá v úvahu jen tehdy, kdy je nutné zaplnit kapacitu a
studenti už nemají zájem,“ dodává.

Systém internetových registrací má ještě své mouchy. Například
v tom, že zaregistrovaný student, který nezaplatí zálohu v řádném
termínu, není ze systému automaticky vymazán a blokuje tak místo dalším
zájemcům. Na odstranění tohoto nešvaru pracuje oddělení IT.

Za klesajícím zájmem o tyto kurzy stojí hned několik důvodů. Jedním
z nich může být vyšší náročnost studia, kterou oslovení studenti
potvrzují. Význam tomuto faktoru přikládá i Pádivý.

Problém spočívá také v termínech, jelikož škola nemá k dispozici
vlastní ubytovací kapacity a je tak odkázána na pronajímané objekty.
Nabízené termíny se většinou neshodují se zájmem studentů, kteří by
nejraději jeli po konci zkouškového období. Několik kurzů tak letos CTVS
rovnou zrušilo. „Jedná se o kurzy v počátku zkouškového období,
protože tam studenti hledají obtížně prostor pro účast,“ upřesňuje
Pádivý.

Zájem studentů o tyto výukové akce částečně snižuje také
klesající atraktivita českých hor ve srovnání se zahraničím.
„Zahraničí vyjde už finančně podobně, takže studenti raději jedou do
Alp než do Pece,“ zamýšlí se Miloš Pádivý.

Co se týká nižších ročníků, může být problémem také nízká
informovanost o těchto kurzech, což potvrzují i oslovení studenti.
Málokdo z nich totiž cíleně tyto informace vyhledává. „Nevím, kde bych
informace hledal, asi někde na webu školy,“ říká Jiří Fialka, student
prvního ročníku Národohospodářské fakulty (NF). Účastí na kurzu lze
přitom spojit příjemné s užitečným a získat zápočet z tělesné
výchovy, v případě NF volnou kreditovou poukázku.

Další příčinou může být též lyžařská náročnost školních
kurzů a pocit přílišné organizovanosti, který některé studenty odrazuje.
Mnozí z nich upřednostňují případný zájezd s přáteli a blízkými,
namísto školních akcí.

Mohlo by tě zajímat: