Zápas se zácpou na VŠE

3. 7. 2003 | | Nezařazené

Během noci z prvního na druhého března instalovalo Technicko-správní oddělení Vysoké školy ekonomické ve všech svých budovách dopravní značky na hliníkových tyčích s ohebným kloubem. Cílem opatření je snížit a do budoucna zcela odstranit neúnosnou míru nehodovosti v prostorách školy.

Během noci z prvního na druhého března instalovalo Technicko-správní oddělení Vysoké školy ekonomické ve všech svých budovách dopravní značky na hliníkových tyčích s ohebným kloubem. Cílem opatření je snížit a do budoucna zcela odstranit neúnosnou míru nehodovosti v prostorách školy.

Na chodbách Staré a Nové budovy byly rozmístěny všem řidičům dobře známé značky, především Dej přednost v jízdě a Pozor, kruhový objezd, které mají v komplikovaných úsecích usměrňovat proudění studentů. Dodávka značek i tyčí od ústecké firmy Bivoj byla financována ze zdrojů školy původně určených na prospěchová stipendia. Nedodržování dopravních předpisů chce vedení školy trestat odejmutím stravenek do menzy.

Podle slov šéfa Technicko-správního oddělení Radomíra Opatrného je umístění dopravních značek ve škole nejlepší způsob, jak snížit hromadné srážky v zatáčkách chodeb a jak zabránit čelním střetům studentů s jejich referentkami v obzvláště rušném období vydávání zápisových listů. Jak Opatrný dále uvedl, od instalování ohebných kloubů si slibuje zmírnění následků případné kolize studenta či vyučujícího s tyčí.

Vedení VŠE plánuje obohatit učebnice autoškol zavedením naprosto nových, dosud také Policii České republiky neznámých, dopravních značek. „Značky s nápisy Neshlukujte se a Rozejděte se budou umístěny na dámském WC, aby během přestávek nedocházelo k zácpám v už i tak úzkých chodbičkách, že,” konstatuje Opatrný.

Odborný průzkum účinnosti nového opatření ukázal, že dopravní značky nejvíce ulehčí Ošetřovně studentů ekonomie (OSEK). Vedoucí lékařka OSEKu MUDr. Drahomíra Neschopenková spatřuje výhody zavedení dopravních značek ve snížení alarmujícího počtu fraktur končetin a tržných ran v oblasti lebeční, jež si studenti přivozují hlavně v době polední přestávky. Jak dále dodala, bude tak opět moci těžiště svých odborných výkonů přesměrovat na vydávání neschopenek frekventatům kurzu Makroekonomie II.

Dalším nesporným kladem dopravních značek je odlehčení provozu ve školní menze. „Studenti se nám již tolik vzájemně neopařují polévkou jako dřív, když se sráželi s plnými tácy ve dveřích jídelny, ” pochvaluje si technickou novinku Elena Zubatá z bezpečnostního úseku Menzy Italská. Vedle značek musí návštěvníci jídelny úzkostlivě dbát na dodržování pravidla Dej přednost zprava, doplňuje Zubatá.

Největším esem, který má Opatrný zatím v záloze, bude, jak uvedl, usměrnění evakuace studentů a dalších členů akademické obce z budov VŠE při požáru. Takzvané Požární únikové pruhy (PÚP) již byly částečně vylepšeny v únoru odstraněním všech laviček z chodeb. „Je to taková moje osobní pýcha, tyhlety unikátní značky. Budeme mít největší PÚPy v okolí,” uzavírá Opatrný.

Mohlo by tě zajímat: