Zdroje financování vědy

7. 3. 2005 | | Zprávy ze školy

Věda a výzkum na veřejných vysokých školách v České republice jsou financovány z několika zdrojů. Dotace se dělí na účelové a institucionální. Institucionální podporu poskytuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR jako prostředky na specifický výzkum a prostředky na výzkumné záměry. Účelovými prostředky jsou granty Grantové agentury České republiky.

Věda a výzkum na veřejných vysokých školách v České republice jsou financovány z několika zdrojů.

Dotace se dělí na účelové a institucionální. Institucionální podporu poskytuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR jako prostředky na specifický výzkum a prostředky na výzkumné záměry.

Účelovými prostředky jsou granty Grantové agentury České republiky, která má ve státním rozpočtu vlastní kapitolu, granty ministerstev, Grantové agentury Akademie věd ČR a dalších. Narozdíl od institucionálních dotací, které podporují výzkum v obecnější rovině, jsou účelové určeny na jednotlivé drobnější projekty s dobou řešení do 3 let. Peníze do české vědy plynou i ze zahraničí, např. z 6. rámcového programu EU.

Na specifický výzkum dává letos stejně jako loni ministerstvo jednu miliardu korun. Peníze jsou školám přidělovány podle složitého vzorce, který zohledňuje finanční objem získaných grantů, strukturu akademických pracovníků, počet absolventů magisterského studia a počet doktorandů Podle zákona se jedná o tu část výzkumu, která je bezprostředně spojena se vzděláváním, a na níž se podílejí studenti.

Výzkumné záměry jsou plány bádání jednotlivých vědeckých týmů vysokých škol na 5 až 7 let.

Mohlo by tě zajímat: