Zemřel první rektor porevoluční VŠE

12. 5. 2009 | | Zprávy ze školy

Věněk Šilhán byl prvním rektorem polistopadové Vysoké školy
ekonomické, kde v této funkci působil rok od února 1990. V sobotu ráno
zemřel ve věku osmdesáti dvou let v Praze. Profesor ekonomie byl
i významnou osobností Pražského jara v roce 1968. Na fotce je s prvními
čtyřmi rektory VŠE první zleva, na VŠE zavítal na slavnostní otevření
Rajské budovy.

Akademický senát, který měl včera poslední zasedání a jemuž vypršel
mandát, otevřel jednání smutnou zprávou o úmrtí Věnka Šilhána,
politika a ekonoma a krátkodobě také rektora VŠE. „Prosím o minutu
ticha, abychom uctili jeho památku,“ otevřela Jarmila Radová, předsedkyně
Akademického senátu VŠE.

Věněk Šilhán se nejdříve vyučil zámečníkem. Aby si doplnil
vzdělání, nastoupil na Vysokou školu politickou a sociální v Praze,
jelikož ta nepožadovala složenou maturitní zkoušku. Po vědecké dráze byl
v roce 1968 zvolen zastupujícím tajemníkem ÚV KSČ za Alexandra Dubčeka.
Po „zvládnutí situace“ okupantskou armádou musel odejít z veřejného
života a pracoval v dělnických profesích. Patřil mezi první signatáře
Charty 77 a také byl jedním ze 17 zakladatelů Občanského fóra.

„Do posledních dnů svého života se aktivně zapojoval do diskusí
o nutnosti ekonomických změn v globalizovaném světě a vždy tyto změny
chápal jako změny základních hodnot a směřování, nikoli jen jako hru
politických elit,“ cituje server novinky.cz jeho manželku Libuši.

Profesor Šilhán se narodil v roce 1927 a zemřel o 82 let později
9. května v Praze.

Mohlo by tě zajímat: