Životopis

12. 1. 2002 | | Kariéra, Názory

Při kontaktu s firmou bude většina potenciálních zaměstnavatelů chtít vidět životopis. Spolu s průvodním dopisem funguje jako představení se, pokud možno v tom nejlepším světle.

Při kontaktu s firmou bude většina potenciálních zaměstnavatelů chtít vidět životopis. Spolu s průvodním dopisem funguje jako představení se, pokud možno v tom nejlepším světle.

Pár rad na začátek
Životopis musí být přehledný, dlouhý maximálně dvě stránky, napsaný jedním druhem písma, zdůrazněné části tučně nebo kurzívou. Nejlépe v záhlaví by měla být uvedena pozice, o níž se ucházíte, a datum. Životopis posílaný poštou musí být na kvalitním papíře bez ozdob, podepsán vlastní rukou. V případě, že jej zašlete elektronicky, zvolte standardní písmo, aby mohl být otevřen bez problémů. Je efektní naskenovat podpis a vložit ho na konec životopisu, stejně jako podpis na vytištěném životopisu. A pozor na viry, jsou všude.

Všeobecně se životopis dá rozdělit do několika částí
V první jsou uvedeny osobní údaje. Důležitý je hlavně kontakt, telefon nebo e-mail. Vedle těchto údajů většinou zbývá místo na fotografii pasového formátu. Mnoho lidí to nedělá a proto si jich personalisté všímají.

V druhé části je přehled vzdělání. Pište retrospektivně, od současnosti nazpět. Základní školu raději neuvádějte, pouze pokud měla speciální zaměření, stejně tak střední. U vysoké uveďte specializace, všechny důležité zkoušky (státnice, závěrečné bakalářky, bakalářské práce), ročník a kolik let studia vám zbývá. Představte i  všechny kursy, které jste kdy absolvovali, i když s danou prací přímo nesouvisí.

Třetí část se týká pracovních zkušeností (možno zaměnit s druhou). Pokud jste již nějakou práci absolvovali, uveďte od kdy do kdy, název firmy, pozici, typ úvazku (poloviční, brigáda) a krátký popis vykonávané práce (3 řádky). Uvádějte i krátkodobé brigády, ať je vidět, že se nebojíte pracovat.
Ve všech příručkách „Jak napsat úžasný životopis“ se uvádí, že jej máte přizpůsobit konkrétní pozici. Tohle se týká především pracovní náplně (přejmenovat pozici není trestné) a pracovních cílů (pokud se uvádí, tak jako samostatný bod za osobními údaji).

Něco navíc
Přizpůsobovat a omračovat pracovními úspěchy se ale dá dost těžko, pokud hledáte první zaměstnání. Proto je nutné přidat něco navíc. Jedná se o poslední část, zahrnující další znalosti, dovednosti a zájmy. V každém případě uvádějte znalosti jazykové, počítačové a další speciální (hudební, sportovní, třeba první pomoc). Rovněž kolonka dalších aktivit je zajímavá (členství ve spolcích, účast na různých soutěžích, pomoc při organizaci školního plesu atd.). Opravdu se vyplatí být aktivní v co nejvíce možných směrech.

Za zvláštnost je možné považovat vypsání osobních vlastností, ale je to určitě bod k dobru. Neměly by tu chybět zodpovědnost, schopnost zvládat stres, touha vzdělávat se, zkrátka to, po čem každý zaměstnavatel touží. Ještě před sepisováním životopisu si zkuste sepsat vše, co vás napadne ohledně vašich schopností a znalostí. Z více údajů se lépe vybírá to důležité. Navíc můžete objevit podstatná data a myšlenky, které by vás jinak ani nenapadly.

A rada na závěr – po sestavení životopisu jej dejte přečíst několika lidem z vašeho okolí. Jejich názor může odkrýt nedostatky, které vy sami nevidíte. Může je ale vidět personalista, kterému životopis pošlete.

Mohlo by tě zajímat: