Změny kritérií pro přidělování kolejí

11. 4. 2002 | | Nezařazené

Stojaté vody systému přidělování kolejí rozvířil svým nedávným rozhodnutím Akademický senát VŠE. Na svém 15. zasedání totiž schválil nová kritéria pro ubytování na koleji. Již příští semestr tak nebudou ubytováni cizinci nastupující do prvního ročníku školy nebo studenti, kteří své bydliště spekulativně přesunovali za hranice potřebné kilometrové vzdálenosti od Prahy.

Stojaté vody systému přidělování kolejí rozvířil svým nedávným rozhodnutím Akademický senát VŠE. Na svém 15. zasedání totiž schválil kritéria pro ubytování na koleji v akademickém roce 2002/2003, která se velmi výrazně liší od ubytovacích podmínek v letech minulých. Již příští semestr tak nebudou ubytováni cizinci nastupující do prvního ročníku školy nebo studenti, kteří své bydliště spekulativně přesunovali za hranice potřebné kilometrové vzdálenosti od Prahy.

Jako základní měřítko hodnocení potřebnosti ubytování Akademický senát (AS) VŠE nadále ponechal dojezdovou vzdálenost z místa bydliště. Ta se zjišťuje pomocí databází autobusových a vlakových linek, přičemž se posuzuje i nutnost přestupu. Nově se však v tomto kritériu nehodnotí jen adresa trvalého bydliště studenta, ale také jeho rodičů. Jako relevantní se pak bere ta z adres, která je k Praze blíže. Senátoři mysleli i na některé zvláštní případy. V kritériích se přímo píše: „V případě neúplných rodin se za rozhodnou považuje adresa toho rodiče, kterému bylo dítě svěřeno do péče a který na studenta uplatňuje daňové úlevy.“

Další podstatnou novinkou je způsob ubytování cizinců. Automaticky budou totiž nadále ubytováváni jen vládní stipendisté. Zvýhodněni budou i studenti mezinárodních programů, jimž bude kolej přidělena v rámci vymezené kapacity. Ostatní cizinci, kteří na kolejích VŠE bydleli v minulých letech, je budou moci obývat letos naposledy a jejich krajané, kteří se hlásí do prvních ročníků, už kolej nedostanou vůbec. Kritéria sice připouštějí, že cizinci mohou na kolejích bydlet, ale jen za předpokladu dostatečných kapacit. Tedy až po ubytování českých studentů a případů zmiňovaných výše. To je ovšem za současné situace prakticky vyloučeno. Cizincům, kterých se tento problém bude týkat, nabídne škola náhradní ubytování. Podle senátora AS Přemysla Zdeňka se bude jednat o seznam ubytoven, které budou pro studenty cenově přijatelné: „Škola nebude předem žádné kapacity zajišťovat, bude se jednat až na základě případného zájmu studentů. V minulých letech totiž v podobných případech většina studentů náhradní ubytování odmítla.“

Od příštího semestru dojde také ke zvýhodnění studentů s dobrým prospěchem. Ten se ale bude zohledňovat až v žádosti o přezkoumání (tak, aby byl zohledněn i letní semestr) na základě potvrzení studijní referentky. Při průměrném prospěchu nižším než 1,5 (zjistit se dá na http://pes.vse.cz) žadatel získá tři body k dobru. Kompletní přehled všech podmínek ubytování je k nahlédnutí na http://suz.vse.cz/kriteria-kolej.htm.

Co AS vedlo k těmto razantním opatřením? Přemysl Zdeněk, senátor za fakultu národohospodářskou, vysvětluje postoj senátu následovně: „Naším záměrem bylo především odstranit diskriminaci českých studentů při přidělování kolejí a znemožnit spekulace s přesunem trvalého bydliště.“ Vedoucí Správy účelových zařízení Ing. Drahoslav Zerzáň, k tomu říká: „Své bydliště si po prvním kole přidělování kolejí pravidelně mění asi 30 % neubytovaných studentů, za tím si stojím.“ Dalším problémem byl dramatický nárůst počtu studujících cizinců na VŠE (ale i na jiných českých vysokých školách). Ten byl způsoben především oboustrannou dohodou podepsanou mezi Českou republikou a Slovenskem, která zavazovala poskytovat studentům druhé země rovné studijní podmínky jako domácím. Protokol zároveň vyžadoval i rovné podmínky pro ubytování. Množství Slováků studujících u nás se od té doby zmnohonásobilo, zatímco počet Čechů studujících na Slovensku se téměř nezměnil. Na našich vysokých školách vznikl problém s kapacitou kolejí, jelikož Slováci (stejně jako ostatní cizinci) začali být vzhledem k dojezdové vzdálenosti do svého bydliště ubytováváni přednostně. „Začal to být skutečně vážný problém, se kterým bylo nutno něco udělat,“ říká prorektorka pro pedagogickou činnost doc. Dana Zadražilová a dodává: „na léta 2002 až 2006 bylo ale schváleno pozměněné znění protokolu o rovných podmínkách při studiu. To již nevyžaduje shodné podmínky při ubytování a toho se rozhodl akademický senát využít.“

Pokud by AS se svým rozhodnutím letos nepřišel, situace by se pro české studenty stávala každým rokem dramatičtější. Jestliže by totiž vývoj počtu cizinců na kolejích pokračoval stejným tempem jako doposud, bydlelo by již příští akademický rok na našich kolejích asi tisíc cizinců. Za několik let by se toto číslo ještě zdvojnásobilo, takže by poměr ubytovaných zahraničních studentů vůči českým překročil čtyřicet procent. Hranice pro ubytování na VŠE, která byla letos již 137 km, by již v příštím akademickém roce podle Ing. Zerzáně překročila 150 km. Bez koleje by se tak na podzim museli obejít například lidé z Českých Budějovic nebo Trutnova.

Mohlo by tě zajímat: