Banka kreditů vám ušetří tisíce

18. 2. 2004 | | Nezařazené

Téměř neomezené nakládání s ušetřenými kredity zaručuje zcela nová instituce na VŠE – Banka kreditů. Studenti, kteří budou po poslední státnici disponovat nevyčerpanými kreditními poukázkami, se budou moci sami rozhodnout, jak s nimi naloží. Jednou z možností bude zpětný odprodej poukázek škole.

Téměř neomezené nakládání s ušetřenými kredity zaručuje zcela nová instituce na VŠE – Banka kreditů. Studenti, kteří budou po poslední státnici disponovat nevyčerpanými kreditními poukázkami, se budou moci sami rozhodnout, jak s nimi naloží. Jednou z možností bude zpětný odprodej poukázek škole.

„Reagujeme tak na skutečnost, že kvalitní studenti neměli dosud možnost na škole vyčerpat všechny možnosti, které díky kreditům mají. Ušetřené poukázky jim byly k ničemu,“ vysvětluje křivdu na pilných studentech vedoucí pedagogického oddělení Anna Bičová a dodává: „Škola přitom dostává finanční prostředky na hlavu, tedy i včetně možnosti ztratit určité množství kreditů.“ Podle Bičové tak škola disponovala nadměrnými finančními prostředky za neodučenou výuku, se kterými si nevěděla rady. Musela proto každý týden pořádat několik rautů, ve kterých se přebytečné prostředky projedly. „Když už jsme byli přecpaní, pozvali jsme Güntera Verheugena. Ten je zvyklý, má výdrž. Za chvíli byly všechny stoly vymetené, nezbylo ani na rektorku,“ usmívá se šibalsky Bičová.

Podobné nechutnosti by se ale už díky Bance kreditů (BK) neměly v budoucnu opakovat. Princip BK je jednoduchý: každý student v ní bude mít uloženy ušetřené kredity. Na konci studia se pak bude moci rozhodnout, co s nimi provede. Nabídnuty mu přitom budou tři základní možnosti: odprodání kreditů škole, obdarování hloupého kamaráda nebo charitativní přesun kreditů do zemí třetího světa.

Posledně jmenovanou možnost chápe rektorát jako nejušlechtilejší a bude za ní udělovat významné úsměvy. V tomto případě převede škola prostředky odpovídající nevyčerpaným kreditům na konto rozvojového studenta. Ten s nimi naloží. Podle Bičové se tak bude jednat o jakousi obdobu adopce na dálku, zde v poněkud intelektuálnější podobě.

Obdarování hloupého kamaráda je taktéž považováno za projev solidarity schopných studentů vůči svým méně vydařeným kolegům. „Každý si bude moct vybrat kamaráda, kterému hoří s kredity koudel u proděkana, a tomu poukázky převést na účet,“ pokusila se skloubit humor s realitou Bičová. Možnosti vydírání a černého trhu s ušetřenými kredity se vedení školy neobává: „Technicky už je to ošetřené. Pro obchod s kredity vyčleníme několik nástěnek, podobně, jako necháváme studenty na nástěnkách inzerovat prodej dekretů na koleje,“ těší se Bičová.

Poslední možností, jak se zbavit volných kreditů, bude jejich odprodej škole. Za každou neodstudovanou poukázku dostane student rovných tisíc korun. Nejpilnější studenti si tak odnesou do života až 40 tisíc korun. „Ať se s nimi zadáví,“ vzkazuje nenažraným studentům z jednoho z posledních rautů významná činitelka VŠE, zatímco plní tašky šunkovými chlebíčky: „To víte, musím se předzásobit, čeká nás krutá zima,“ dodává na vysvětlenou.

Mohlo by tě zajímat: