Bez Akreditačnej komisie panuje právna neistota

2. 3. 2004 | | Nezařazené

Činnosť Akreditačnej komisie VŠE (AK) pozastavila koncom roku 2002 rektorka Jaroslava Durčáková a jej úlohy prebrala Rada rektorky, tvorená všetkými dekanmi a rektorkou. Toto dočasné nahradenie však nemá oporu v žiadnej vnútornej norme VŠE.

Činnosť Akreditačnej komisie VŠE (AK) pozastavila koncom roku 2002 rektorka Jaroslava Durčáková a jej úlohy prebrala Rada rektorky, tvorená všetkými dekanmi a rektorkou. Toto dočasné nahradenie však nemá oporu v žiadnej vnútornej norme VŠE.

Nutnosť existencie AK vyplýva z vnútorných predpisov VŠE. Je súčasťou mechanizmu vnútorného hodnotenia, ktoré má mať podža zákona každá vysoká škola. „Bez změny vnitřních předpisů nelze na Radu rektorky přenést pravomoci AK vyplývající ze Studijního a zkušebního řádu, byť tato snaha byla paní rektorkou deklarována,“ povedala docentka Dana Zadražilová, predsedkyňa pedagogickej komisie Akademického senátu VŠE. V zápise zo zasadnutia Akademického senátu z decembra minulého roku sa uvádza: „Tato situace může vést k závažné právní nejistotě.“ Aktuálny stav však podža nej nemá pre študentov žiadne priame dôsledky.

Akreditačná komisia mala na starosti schvažovanie vedžajších špecializácií, predmetov zaradených do celoškolského povinného základu ako aj predmetov patriacich do celoškolsky volitežných skupín. „Pokud je mi známo, Rada rektorky schválila jak novou podobu předmětu Mikroekonomie I v rozsahu tří kreditů, tak i novou podobu tříkreditové Matematiky s upraveným rozsahem. Vzhledem k právní jistotě studentů i fakult by mělo schválení proběhnout i v AK VŠE, jinak je zpochybnitelné,“ dodáva Zadražilová. Podža jej názoru môže byť jedným z dôvodov, pre ktoré bola komisia zrušená aj fakt, že neakceptovala všetky návrhy, ktoré vyplynuli z dohody rektorky a dekanov v súvislosti s úpravami predmetov celoškolského základu. Na druhej strane rektorka označuje nepružnosť akreditačného mechanizmu a zdĺhavé schvažovanie materiálov predložených k akreditácii ako podnet k úpravám zásad AK. V súčasnej dobe na týchto úpravách pracuje prorektor pre pedagogiku prof. Vojtěch Krebs.

Zmeny zásad činnosti AK VŠE sú podža rektorky vežmi rozsiahle. Ich návrh je už dokončený a bol predložený kolégiu rektorky 17. februára, čo je až po uzávierke tohto čísla. „Po přijetí nových zásad činnosti AK VŠE dojde ke změně všech souvisejících vnitřních předpisů, a to především Studijního a zkušebního řádu VŠE,“ vyjadrila sa rektorka.

Mohlo by tě zajímat: