CEFT pořádá víkendový seminář

5. 3. 2007 | | Nezařazené

Centrum pro finance a trhy zve všechny studenty na víkendový seminář na téma finanční stability v ekonomice. V rámci pořádané akce proběhnou semináře na téma vlivu hospodářské politiky na finanční stabilitu země, teorie a praxe finančních krizí a finanční stability domácností. Seminář se koná od 16. do 18. března v Hotelu Roztoky. Poplatek za účast včetně plné penze a ubytování je 300 Kč.

Centrum pro finance a trhy si vás dovoluje pozvat na víkendový seminář na téma finanční stability v ekonomice. V rámci pořádané akce proběhnou následující semináře:

Vliv hospodářské politiky na finanční stabilitu země

Cílem semináře bude popsat a zhodnotit význam finanční stability v měnové unii, především pak dopad vývoje veřejných rozpočtů na situaci na finančních trzích, problematiku řízení veřejného dluhu, význam finanční stability v měnové unii.

Teorie a praxe finančních krizí

Seminář by měl posluchačům přiblížit problematiku finančních krizí a to jak v akademické, tak praktické rovině a zároveň odpovědět na otázky: Jaké jsou příčiny finančních krizí? Jaké důsledky a projevy mívají v ekonomice? Lze finanční krize předpovídat?

Úvěrové finanční produkty a finanční stabilita domácností

Fenomén zadluženosti resp. předluženosti domácností vlivem vysoké poptávky po úvěrových produktech finančního trhu je jevem nejen ekonomickým, ale především také sociálním. Odkud pramení tato situace a jaká jsou rizika, která s ní souvisejí? Souvisí zadluženost českých domácností s fiskální (ne)disciplínou vlády?

Místo a čas konání:

Hotel Roztoky, Roztoky u Křivoklátu
Pátek 16.3. – Neděle 18.3.2007

Každý účastník víkendového semináře bude mít za poplatek 300 Kč hrazeno ubytování v hotelu, plnou penzi (2 x snídaně, 2 x oběd a 2 x večeři) a občerstvení při seminářích (pořádající organizace doplácí na za každého účastníka 1 200 Kč)

Vaše přihlášky společně se stručným motivačním dopisem zasílejte co nejdříve na adresu d.tkac@ceft.cz

Mohlo by tě zajímat: