Co dělat, když nechcete psát diplomovou práci

29. 5. 2005 | | Nezařazené

Článek 9 Studijního a zkušebního řádu VŠE uvádí: „Jako součást závěrečné státní zkoušky je možné vypracovat i diplomovou práci.“ Co z toho vyplývá? Psát diplomovou práci není vůbec nutné. Stačí si jednoduše podat žádost u své studijní referentky. V ní jako odůvodnění uvedete, že řádné ukončení vašeho studia nevyžaduje odevzdání diplomové práce. Na základě studijního a zkušebního řádu je vám vaše fakulta povinna vyhovět.

Článek 9 Studijního a zkušebního řádu VŠE uvádí: „Jako součást závěrečné státní zkoušky je možné vypracovat i diplomovou práci.“ Co z toho vyplývá? Psát diplomovou práci není vůbec nutné. Stačí si jednoduše podat žádost u své studijní referentky. V ní jako odůvodnění uvedete, že řádné ukončení vašeho studia nevyžaduje odevzdání diplomové práce. Na základě studijního a zkušebního řádu je vám vaše fakulta povinna vyhovět. Rozhodnutí o nepovinnosti psát diplomovou práci obdržíte ve dvou vyhotoveních. Jedno pak odevzdáte na sekretariát příslušné katedry, která od vás diplomku požaduje.

„Bál jsem se, že to nějací pisálkové dříve nebo později vyslepičí,“ roní slzy prorektor pro stupidní a pseudologickou činnost prof. Krbec. Hledíc na hromádku loňských diplomových prací dodává mezi vzlyky smutné memento: „Teď už nám stěží ještě někdo něco takového napíše.“

Naopak viditelně se ulevilo Hansi Řehmanovi jakožto častému oponentovi a recenzentovi diplomek. „Mám na to v počítači takové šikovné udělátko. Naprogramovali mi ho pomvědi ze čtyřky. Vezme to náhodným výběrem 20 slov ze slovníku cizích slov, dvě věty z denního tisku kvůli aktuálnosti a zbytek se vybere ze samotné diplomky. Promíchat, netřepat a posudek je hotový,“ říká rozverně, cinkajíc kousky ledu v odpolední sklence Martini. „Ale nakonec jsem rád,“ uzavírá Řehman, „pro mě to znamená taky o kus práce míň.“

Rektorka Burčáková se kvůli tomuto článku jistě pokusí skoupit co největší část nákladu květnového Studentského listu. Odchází erektorovat na univerzitu do Mongolska a takový skandál by jistě poškodil její skvělou zahraniční pověst.

Mohlo by tě zajímat: