Co dělat, když potřebujete uznat kredity

10. 5. 2006 | | Nezařazené

Každý z nás se mohl někdy dostat do situace, kdy potřeboval uznat kredity za absolvované předměty. Co v takovém případě dělat? Mezi případy, které škola považuje za přijatelné, jsou přechod z jiné školy ekonomického zaměření na VŠE, přestup mezi fakultami v rámci školy nebo uznání předchozího studia na VŠE. Stejnou „byrokracií“ jako v případě uznání kreditů musíte projít i tehdy, máte-li špatný zápis na psovi.

Každý z nás se mohl někdy dostat do situace, kdy potřeboval uznat kredity za absolvované předměty. Co v takovém případě dělat?

Mezi případy, které škola považuje za přijatelné, jsou přechod z jiné školy ekonomického zaměření na VŠE, přestup mezi fakultami v rámci školy nebo uznání předchozího studia na VŠE. Stejnou „byrokracií“ jako v případě uznání kreditů musíte projít i tehdy, máte-li špatný zápis na psovi.

Prvním krokem pro uznání potřebných kreditů je návštěva vaší studijní referentky, u které si vyzvednete žádost. Do žádosti musíte vyplnit vedle osobních údajů (jméno, rodné číslo, fakulta, obor, stupeň studia, apod.) také ident předmětu, datum absolvování předmětu a popřípadě i známku, není-li předmět uzavřen pouze zápočtem. Vyplněnou žádost si musíte nechat potvrdit u vyučujícího, vedoucího katedry a proděkana pro pedagogiku vaší fakulty.

V případě uznání předmětu absolvovaného na jiné škole je nutné, aby VŠE měla osnovy dané školy. Katedra, u které podáváte žádost, rozhoduje o tom, zda vaše žádost bude přijata, či zamítnuta. V případě souhlasu je vaše žádost předána proděkanovi, který uzavírá celý proces – ve většině případů se spoléhá na stanovisko katedry. Rozdílem oproti uznání předmětů absolvovaných na VŠE je poplatek ve výši 100 korun za každý předmět či bakalářskou zkoušku. Je také důležité mít na paměti, že za každých 6 cizích uznaných kreditů se vám odečítá jeden z rezervních kreditů.

Uznané kredity se také nezapočítávají do souhrnu kreditů za daný semestr, takže je nutné si sestavit rozvrh tak, abyste splnili podmínku absolvovat minimálně 30 kreditů ve dvou po sobě jdoucích semestrech.Uznané předměty jsou v informačním systému označeny písmenem U, zároveň se vám odečte alikvotní část z rezervních kreditů – pokud si necháváte uznat 3 kredity, odečte se vám půl kreditu z rezervních kreditů. U studentů měnících fakultu či obor v rámci školy není takový postup nutný, vše je totiž automaticky zařízeno žádostí o přestup.

Odlišnost v systému uznávání kre­ditů mají cizinci studující na naší škole. Předměty se jim uznávají stejně s tím rozdílem, že se jim neodečítají žádné rezervní kredity. V informačním systému jsou tyto předměty (popř. zkoušky) označeny písmenem Q. Naopak českému studentovi, který absolvoval některé předměty v zahraničí, mohou být kredity uznány jen tehdy, pokud vše předem konzultoval s poradcem pro studium v zahraničí a po svém návratu podal žádost o uznání předmětů studovaných na zahraniční škole.

Pro všechny uznávané předměty a zkoušky platí, že doba od jejich absolvování nesmí překročit 3 roky. Kredity se neuznávají také v případě, že už jednou uznány byly.

Mohlo by tě zajímat: