Co dělat, když ztratíte většinu rezervních kreditů

17. 12. 2005 | | Nezařazené

Každý student VŠE dostane v prvním semestru k dispozici určitý počet kreditních poukázek. V průběhu studia tyto poukázky musí proměnit v dané množství kreditů. Toho lze docílit úspěšným absolvováním potřebných předmětů, popřípadě také složením závěrečné zkoušky z oboru a obhajobou bakalářské práce. Množství požadovaných kreditů, způsob jejich získání i počet kreditních poukázek se liší strukturou jednotlivých studijních programů.

Každý student VŠE dostane v prvním semestru k dispozici určitý počet kreditních poukázek. V průběhu studia tyto poukázky musí proměnit v dané množství kreditů. Toho lze docílit úspěšným absolvováním potřebných předmětů, popřípadě také složením závěrečné zkoušky z oboru a obhajobou bakalářské práce. Množství požadovaných kreditů, způsob jejich získání i počet kreditních poukázek se liší strukturou jednotlivých studijních programů.

Rozdíl mezi obdrženými kreditními poukázkami a získanými kredity pak tvoří tzv. rezervní kreditní poukázky. Ty jsou primárně určeny k opakování neúspěšných předmětů, popřípadě ke studiu dalších předmětů nad rámec požadované struktury. Pokud je zcela vyčerpáte, můžete se dostat do situace, kdy nebudete mít dostatek poukázek na to, abyste si zapsali všechny potřebné předměty, a bude vám hrozit vyloučení ze studia. V takovém případě můžete podat žádost o doplnění kreditních poukázek.

Před vlastním podáním žádosti je vhodné zajít za svým proděkanem pro pedagogiku, nastínit mu okolnosti a probrat s ním své šance na pokračování ve studiu. Ačkoliv formálně o doplnění poukázek rozhoduje děkan, činí tak nejčastěji právě na doporučení či nedoporučení proděkana pro pedagogiku. Na setkání si s sebou vezměte výpis historie studia a přehled všech svých kreditů a poukázek.

Žádost se podává k děkanovi fakulty na univerzálním školním formuláři nazvaném „Žádost o…“. Nejlépe je zanechat formulář u studijní referentky, která jej doručí na patřičná místa. Navíc vám třeba i pomůže s jeho vyplněním nebo se přimluví za vyhovění.

Na žádosti by měl být nějaký smysluplný důvod, proč jste ztracené předměty nesložili v rámci běžných rezervních poukázek. Kladnému vyřízení žádosti pomůže také zmínka o tom, že vám do konce studia zbývá třeba už jen poslední předmět a že jinak máte všechny ostatní zápočty a zkoušky splněny.

Dále by měl být uveden počet poukázek, o které žádáte. Rozhodně se nestává, že by se doplňovaly desítky poukázek. Tedy pokud jste se ocitli v této situaci či snad žádáte o přidání poukázek již v prvním ročníku, je na místě si spíše podat přihlášku, udělat znovu přijímací zkoušky a nechat si uznat co nejvíce již absolvovaných předmětů, popřípadě bakalářských zkoušek.

Poukázky se nedoplňují jen tak, ale je s nimi zpravidla svázána nějaká podmínka. Typicky například dokončení studia v nejbližším semestru. Nebo že v dalším semestru musíte získat alespoň tolik a tolik kreditů bez ztráty jakékoliv poukázky a zároveň složit alespoň určitý počet souborných zkoušek.

Rozhodnutí o vyhovění či nevyhovění žádosti, včetně přidělené podmínky, vám škola zašle poštou domů do vlastních rukou. Zároveň s tím se vám již poukázky objeví v systému, takže je hned můžete používat pro registrace a zápisy. Pokud ne, je třeba urgovat nápravu u studijní referentky, nejlépe se zmíněným dopisem v ruce. Nicméně s jistou prodlevou mezi podáním žádosti a vyřízením počítejte, proto si začněte podmínečné doplnění kreditů vyřizovat co nejdříve před ukončením zápisů na další semestr.

Mohlo by tě zajímat: