Další Studentský list je na světě

13. 5. 2003 | | Názory

Ve středu vyšlo poslední číslo Studentského listu tohoto semestru. Podle údajů z tiskárny je stabilně vyvážené. Jeho gramáž se ani tentokrát nezměnila, ačkoliv tíha celkového nákladu se díky rostoucímu počtu stran a prodaných výtisků zněkolikanásobila. Určitou tíhu představovala také snaha dostat na vyvážený papír vyvážené informace. Některé útvary školy se totiž rozhodly našemu plátku nezvedat telefony, neodpovídat na e-maily a veřejně se o něj otírat.

Holky a kluci,

ve středu vyšlo poslední číslo Studentského listu tohoto semestru. Podle údajů z tiskárny je stabilně vyvážené. Jeho gramáž se ani tentokrát nezměnila, ačkoliv tíha celkového nákladu se díky rostoucímu počtu stran a prodaných výtisků zněkolikanásobila.

Určitou tíhu představovala také snaha dostat na vyvážený papír vyvážené informace. Některé útvary školy se totiž rozhodly našemu plátku nezvedat telefony, neodpovídat na e-maily a veřejně se o něj otírat. I jim ale musíme poděkovat za takovouto praxi pro život. Těm sdílnějším pak samozřejmě děkujeme o to více a těšíme se na další spolupráci.

Květnové číslo by ale nemělo být jen vzdycháním nad stavem věcí lidských a těch ostatních. Přináší s sebou určité změny. Do redakčního života vrostlo „mladé maso“, skupinka nových nadšenců, kteří nahradí část masa poněkud tužšího. V tiráži se tak již nesetkáte se šéfredaktorkou Martinou Koneckou, která definitivně odrostla našemu redakčnímu pískovišti. Na podzim odjíždí do zahraničí studovat ostrý jazýček Lenky Zralé (třeste se dál, brousíme nové) a také duše Studentského listu David Koubek. Jsme sentimentální, bude se nám stýskat!

Další změny se týkají vzhledu. Naší snahou bylo Studentský list zpřehlednit, zpřítulnit a osvěžit. Do jaké míry se nám to povedlo, posuďte sami a napište nám, zda vás nový design překvapil, zaujal či zda jste ho vůbec postřehli. Naše uši jsou tradičně napnuté a jsou všude! Největší ucho ovšem číhá na adrese https://www.ilist.cz/datel.

Úspěšné sfouknutí zkouškového období a příjemné prázdniny vám za redakci přeje

Milan Duda
šéfredaktor Studentského listu

Mohlo by tě zajímat: