Nový děkan přinesl na pětku razantní změny

13. 10. 2003 | | Zprávy ze školy

Změna vedení, rušení a slučování kateder. To jsou první kroky nového děkana ing. Jiřího Schwarze při řízení Fakulty národohospodářské. Na počátku července si ing. Schwarz vybral dva proděkany. Profesor Vojtěch Krebs se stal proděkanem pro vědu a docent Zdeněk Chytil proděkanem pro zahraniční styky. V srpnu pak přibyl třetí proděkan.

Podstatné změny probíhají na Fakultě národohospodářské. Nový děkan ing. Jiří Schwarz plánuje další.

Změna vedení, rušení a slučování kateder. To jsou první kroky nového děkana ing. Jiřího Schwarze při řízení Fakulty národohospodářské. Na počátku července si ing. Schwarz vybral dva proděkany. Profesor Vojtěch Krebs se stal proděkanem pro vědu a docent Zdeněk Chytil proděkanem pro zahraniční styky. V srpnu pak přibyl třetí proděkan. Ing. Miroslav Svoboda je zodpovědný za pedagogiku. „Jmenování profesora Krebse prorektorem pro pedagogiku mě přimělo, abych hledal proděkana nového. Tuto funkci bych chtěl svěřit docentu Antonínu Dvořákovi. Profesor Krebs však stále zůstává vedoucím katedry sociální politiky,“ doplnil informace o novém vedení fakulty děkan Schwarz.

Profesor Holman byl novým děkanem pověřen vedením katedry makroekonomie a stal se také garantem předmětu makroekonomie I. K jeho prvním krokům ve funkci patří zrušení závaznosti standardů při výuce tohoto předmětu. Holman také plánuje jejich přepracování. Dále ukončil pracovní poměr docentu Janíčkovi.

Z původně plánované výuky pak vymizela jména i dalších pedagogů. „Z úsporných důvodů jsme nemohli některým vyučujícím prodloužit smlouvy, které k 30. červnu vypršely, v původním rozsahu. Nicméně s valnou většinou původních pracovníků jsme nové smlouvy uzavřeli, byť na zkrácený úvazek,“ řekl k tomuto problému ing. Schwarz.

Studenti však s těmito personálními změnami srozuměni nejsou. „Nevím, proč byl zrušen diplomový seminář docentky Jírové. Já jen vím, že jsem již k ní začala psát diplomovou práci, kterou nyní musím dokončit u profesora Žáka. Bojím se, že svou práci mohu hodit do koše a začít znovu,“ vypráví studentka páté fakulty, která raději nechce být jmenována.

Snad nejradikálnější změnou je sloučení kateder makroekonomie a ekonomických teorií. Na zasedání akademického senátu fakulty bylo rozhodnuto o jejich zrušení a následovném vytvoření katedry ekonomie, která je má nahradit. „Dobrá fakulta musí pružně reagovat na požadavky trhu. Jinak si studenti vyberou konkurenční školu,“ odpověděl děkan Schwarz na otázku, zda hodlá rušit další katedry. Příští rok tak nebude z rozhodnutí děkana otevřen nově vzniklý obor Aplikovaná enviromentální ekonomie. Nezapadá podle něj do nového konceptu celé fakulty.

Úpravy se týkají i regionalistiky. Stejně jako na fakultě vznikne nový bakalářský obor „Ekonomie“, který bude zajišťovat především stejnojmenná katedra, bude druhým bakalářským oborem „Veřejná správa“. „Současné obory samozřejmě doběhnou. Doufám však, že i obor Veřejná správa bude vyučována stejnojmennou katedrou,“ přiznává omezené budoucí zaměření na regionalistiku Schwarz. Další změny nový děkan také nevylučuje.

Kontrastem k rychlému přeobsazení klíčových funkcí je fakt, že se nepodařilo za dobu letních prázdnin novému vedení vytvořit inovované webové stránky fakulty. Prozatím lze na nich nalézt jen oznámení o tom, že jsou v rekonstrukci a některé nejzákladnější informace. „Kdybych je uměl vytvořit, už by tam visely. Já se teprve včera dozvěděl, že je třeba je předělat. Mějte tedy strpení,“ prosil v polovině září Schwarz.

Mohlo by tě zajímat: