Druhou fakultu čeká tento semestr volba nového děkana

9. 9. 2015 | | Zprávy ze školy Ilustrace

Současnému děkanovi Fakulty mezinárodních vztahů (FMV) docentu Štěpánu Müllerovi vyprší jeho funkční období sice až na konci ledna roku 2016, fakulta se však na volby nového děkana bude připravovat již od začátku semestru.

Harmonogram volby dohodnou senátoři fakultního Akademického senátu (AS FMV) na jeho prvním zasedání v nadcházejícím semestru, které se nejspíše uskuteční v prvním týdnu výuky, konkrétně ve čtvrtek 24. září. Jakmile senátoři harmonogram odsouhlasí, uveřejní předsedkyně AS FMV, Alena Češková, písemné oznámení o vyhlášení volby.

Členové akademické obce FMV VŠE v Praze pak do stanového data budou moci podat předsedkyni fakultního senátu svůj návrh pro zvolení s přiloženým životopisem a programovými cíli. Jména kandidátů budou následně ve stanovený čas zveřejněna spolu s jejich životopisy a programovými cíli na úřední desce FMV, kde si je bude moct přečíst veřejnost. Ti, kteří budou mít zájem dozvědět se něco více o kandidátech, budou moci navštívit jejich veřejnou prezentaci, jejíž datum bude taktéž stanoveno v rámci harmonogramu volby.

Češková zná prozatím jméno pouze jednoho možného kandidáta. „Neoficiálně mi svůj úmysl kandidovat na funkci děkana sdělil pan docent Taušer (doc. Josef Taušer, působící na Katedře mezinárodního obchodu – pozn. redaktorky). Současný děkan neoficiálně kandidovat znovu nechce. O dalších kandidátech nevím,“ říká.

Samotná volba děkana by prozatím měla proběhnout nejspíše v polovině listopadu.

ČTĚTE TAKÉ:

Mohlo by tě zajímat: