Důchodci nejen v počítačových učebnách

23. 5. 2003 | | Nezařazené

VŠE poskytuje vzdělání nejen běžným studentům. Kdo ze seniorů si chce rozšířit svůj duševní obzor, může zdarma studovat Univerzitu třetího věku. Vzdělání na Univerzitě třetího věku na VŠE je určeno pouze pro důchodce, kteří nejsou výdělečně činní. Za vzdělání se neplatí, hradí se jen organizační poplatek, jehož výše je závislá na délce a náročnosti kurzu, a pohybuje se od 100 do 450 Kč za rok.

VŠE poskytuje vzdělání nejen běžným studentům. Kdo ze seniorů si chce rozšířit svůj duševní obzor, může zdarma studovat Univerzitu třetího věku.

Vzdělání na Univerzitě třetího věku na VŠE je určeno pouze pro důchodce, kteří nejsou výdělečně činní. Za vzdělání se neplatí, hradí se jen organizační poplatek, jehož výše je závislá na délce a náročnosti kurzu, a pohybuje se od 100 do 450 Kč za rok.

Možné je jednak navštěvovat vybrané předměty bakalářského studia s řádnými studenty (maximálně však dva za semestr), jednak studovat specializované kurzy určené přímo seniorům. Mezi ně patří například Veřejné finance v ČR – současná problematika, probíhající v jednom semestru, který zajišťují odborníci příslušné katedry. Na něj navazuje Ekonomické myšlení 20. století, taktéž jednosemestrální. Kurz Dějiny světové politiky a diplomacie je celoroční a stejně jako u předchozích dvou zde není počet studujících limitován. U dalších však již kapacita omezená je.

Práci na PC mají důchodci možnost studovat na různých úrovních znalostí v kurzech Dialog s počítačem 1 a 2 (v přípravě je i Dialog s počítačem 3). „Dnes už si nemohu ani dojít do knihovny, aniž bych musela sednout k počítači a něco v něm najít. Internet je úplně všude a já jsem donedávna nevěděla ani co to znamená www,“ říká pětašedesátiletá „studentka“ Eva Vlastníková. Na konci září a začátkem ledna se koná dvoudenní kurz s názvem „Umíme využívat soudobé mobilní komunikace?“ pro současné nebo budoucí majitele mobilních telefonů zaměřený na služby druhé, popř. třetí generace mobilních operátorů.

Kromě prezenčního studia poskytuje Univerzita třetího věku na VŠE i sadu kurzů distančního studia, určenou pro důchodce z celé republiky, a to i tělesně postižené. Podmínkou je, že mají svůj počítač s odpovídajícím programovým vybavením a jsou připojeni na internet.

Senioři mají i svůj Internet klub, což je zájmová organizace při VŠE. Výběr do něj je prováděn podle znalostí služeb internetu, předchozího vzdělání a praxe. Jeho činnost je celoroční. Na konci studia dostanou absolventi Osvědčení o absolvování vzdělávací činnosti.

Přijímací řízení spočívá pouze ve výběru kurzů a vyplnění závazné přihlášky a letos se koná 28. května od 11.00 v posluchárně C. Slavnostní zakončení univerzitního roku na Univerzitě třetího věku na VŠE se koná 26. května v 10.45 v Nové aule a jsou na něj zváni všichni zájemci o studium, přátelé školy a veškeré příbuzenstvo seniorů.

Mohlo by tě zajímat: