Editorial: Ekonomické báje

26. 4. 2010 | | Názory

Editorial k dubnovému číslu Studentského listu, které vychází
v pondělí 26. dubna.

Sotva jsme s otlučenými lokty od davů spolukolegů vstoupili na školní
půdu, dere se na nás opět zkouškový parazit. Než nám začne sžírat
nervové orgány, ohlédněme se, čeho jsme za uplynulých deset týdnů byli
svědky.

Aby si zbloudilci nemuseli motat Ariadninu nit při vstupu do Alma mater a
nebáli se jejích temných zákoutí smiloval se bájný Zeus (čti VŠEus) a
seslal z Božského rozpočtu na zem dva miliony korun českých. Z nich se
vybudoval svatostánek Informační centrum. Úcta k Diovi byla projevena
velkolepě, neboť výstavba poutního místa stála přibližně tolik, za
kolik by si pořídila čtyřčlenná rodina skromné obydlí mimo
hlavní město.

Hlava Olympu nezapomněla ani na kručící žaludky poddaných, kteří se
žalostně vztekali nad ubohou nabídkou a kvalitou pokrmů stravovně pro
plebejce (vypůjčíme-li římský pojem). Přiměla proto jejího správce,
aby přijal „akční plán“ a utišila tak nespokojené hlasy svých
věrných. Plán ztroskotal na tom, že v oné době ještě třetí zákon
pana Newtona. Nedostavila se žádná reakce, neboť nedošlo k akci.

Zeus obměnil některé ze svých podřízených bohů nebo jim obnovil
mandát, a to jmenovitě bohům F1, F3, F4 a F5.

Toliko ke stručné rekapitulaci a nyní opět hleďme vpřed. Až se
zkouškový parazit dostatečně nasaje, odpadne, a my dostaneme tři měsíce
na regeneraci, než opět spadneme do rukou Diových. Uvnitř dubnového čísla
se dozvíte, jak lze toto anarchické období vyplnit. S přáním
úspěšného zkouškového a krásných prázdnin se s vámi loučím nejen za
poslední číslo Studentského listu tohoto semestru, ale i za sebe.
Předávám dál šéfredaktorskou štafetu, takže se můžete těšit nejen na
nový Studentský list, ale i na novou tvář na titulní straně.

Mohlo by tě zajímat: