Editorial: Letní semestr 1998

1. 5. 1998 | | Názory

Vážení kolegové, právě jste narazili na nulté číslo Weberky, nového časopisu studentů VŠE v Praze. Nenechte se prosím zmást jeho podivným názvem a věnujte mu alespoň část své pozornosti. Cílem redakce je informovat o dění na naší škole a to především o věcech důležitých z pohledu studentů.

Vážení kolegové,

právě jste narazili na nulté číslo Weberky, nového časopisu studentů VŠE v Praze. Nenechte se prosím zmást jeho podivným názvem a věnujte mu alespoň část své pozornosti. Cílem redakce je informovat o dění na naší škole a to především o věcech důležitých z pohledu studentů. V tomto čísle můžete mj. najít články o změnách v systému přidělování kolejí, o přemrštěných cenách knih potřebných ke studiu, ale i o nočních orientačních bězích smíšených dvojic pořádaných CTVS.

Hlavním cílem jenž si náš časopis klade, je rozhýbání stojatých vod na VŠE Praha. Chceme vás informovat o zajímavých aktivitách vašich kolegů, tak abyste se jimi mohli inspirovat či se jich přímo zúčastnit. Chceme dát prostor diskusi na ožehavá témata jako jsou hospodaření školy, přidělování kolejí, korupce či smysluplnost kreditního systému. Chceme odpovědným tlumočit vaše dotazy a uveřejňovat jejich odpovědi. Chceme toho zkrátka strašně moc a přitom je nás žalostně málo. Vyzýváme proto všechny, kdo mají chuť větším či menším dílem přispět ku prospěchu dobré věci, aby se k nám přidali. Potřebujeme redaktory, grafiky, fotografy, ale i kreslíře či WWW designery. Zkrátka každého, komu není zcela lhostejná atmosféra na naší škole. Doufejme, že společně se nám ji podaří změnit k lepšímu.

Věříme, že náš časopis nebude číst nakonec pouze hrstka studentů, ale stane se i místem kultivované výměny názorů mezi pedagogy a studenty. Je nám totiž jasné, že současný neradostný stav nedokážeme rozhodně změnit sami. Doufáme proto, že vedení školy se k naší aktivitě neotočí zády a přispěje ke zdaru celé akce alespoň důsledným trváním na informační otevřenosti všech svých zaměstnanců.

Berte prosím toto nulté číslo jako zkušební a zachovejte nám přízeň i v příštím semestru, kdy snad již budeme mít na přípravu více času, nesužováni blížícím se zkouškovým obdobím. Vyjde-li vše dle našich předpokladů, budete si moci první řádné číslo našeho studentského časopisu přečíst i na papíře v druhé polovině září 1998.

Jaroslav Struhala
student 1. semestru IS F1

Mohlo by tě zajímat: