Fakulta financí a účetnictví volí děkana. Zájem o post mají dva kandidáti

13. 2. 2014 | | Zprávy ze školy titulní obrázek

O místo děkana Fakulta financí a účetnictví (FFÚ) se ucházejí
Ladislav Mejzlík a Petr Musílek. Volba proběhne 17. února od 9.30.

Ladislav Mejzlík působí na Vysoké škole ekonomické
již od roku 1984. Od roku 2006 je vedoucím katedry finančního
účetnictví a auditingu. Ve své prezentaci uvedl, že by chtěl aktivně
podporovat vědu a výzkum na katedrách, vydávat vědecký časopis,
podporovat zahraniční výměny, jak studentů, tak profesorů, organizovat
mezinárodní workshopy a usilovat a udržet si mezinárodní akreditace.
V oblasti pedagogiky by chtěl rozšířit počet předmětů v cizím jazyce.
Kromě toho by chtěl více vtáhnout studenty do života fakulty, podporovat
studentské spolky a zapojit studenty do výzkumných projektů.

Petr Musílek působí na Vysoké škole ekonomické od roku
1988. Od roku 2006 je statutárním zástupcem děkana FFÚ. Chtěl by se
aktivně se podílet na modernizaci vysokoškolského prostředí v České
republice. Za cíl si i dal, aby FFÚ dosáhla mezinárodního uznání a
v případě kategorizace univerzit přijmout taková opatření, která
pomohou dosáhnout statutu univerzitního pracoviště. V prezentaci dodává,
že neodmítat návrhy organizačních změn na VŠE. Nebrání se bližšímu
spolupracování s ostatními pražskými vysokými školami.

Volba se uskuteční dne 17. února v 9.30 hod. v zasedací
místnosti v Nové budově č. 139.

Volební komise pro volbu kandidáta na děkana Fakulty financí a
účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze, jmenovaná a schválená
akademickým senátem FFÚ ve složení Václav Černý, Lucie Foglová a
Petr Marek.

Foto: webové stránky FFÚ

Čtěte dále:

Mohlo by tě zajímat: