Fakulty ekonomky otevírají své dveře

21. 12. 2013 | | Zprávy ze školy

Začátkem příštího roku bude VŠE lákat a informovat zájemce
o studium. Přinášíme vám přehledný seznam dnů otevřených dveří a
jako praktický bonus události do Google
kalendáře
.

 
Všechny dny otevřených dveří pražských fakult se konají ve
Vencovského aule Nové budovy v Praze na Žižkově. Trefíte snadno. Stačí
projít kolem vrátnice se závorou a automatickými dveřmi do Nové budovy,
kde se hned za šatnou vydáte doleva. Deska na památku ekonoma Františka
Vencovského vám napoví, že jste na správném místě.
 
Jako první pořádá den otevřených dveří
Národohospodářská fakulta – v sobotu 11. ledna od
10 hodin
. Na úvod promluví děkan, poté garanti představí
jednotlivé obory a o své zkušenosti se studiem se podělí studentský
zástupce. Specifikem NF jsou přijímací zkoušky na základě percentilu ze
SCIO testů, takže i o nich zájemci o studium získají i informace.
Národohospodářská fakulta nabízí po skončení programu prohlídku
areálu VŠE.
 
V pátek 17. ledna od 9 a od 11 hodin zve zájemce
o studium Fakulta financí a účetnictví. Kromě informací
o akademické části studia seznámí fakulta své potenciální studenty
s možnostmi ubytování na koleji a získání stipendia. Účastníci
dostanou i brožurku s informacemi o fakultě, přijímacích zkouškách a
studiu.
 
O týden později, v pátek 24. ledna od 10 hodin se
představí studentům Fakulta informatiky a statistiky. Po
hodinovém úvodu ve Vencovského aule se program rozdělí do menších
poslucháren podle oborů. Posluchárna B bude patřit oboru Multimédia
v ekonomické praxi, o posluchárnu C se podělí Informatika a Podnikové
informační systémy a do  Posluchárny D zamíří zájemci o statistické a
matematické obory.
 
Fakulta podnikohospodářská otevře své dveře
v pátek 31. ledna v 10 a ve 13 hodin. Její proděkan pro
pedagogiku Jiří Hnilica vyzdvihuje aktivní účast současných studentů
během prezentací. „Rád bych do dne otevřených dveří pozval
i úspěšné absolventy,“ dodává.
 
V sobotu 8. února od 10 hodin se mohou zájemci
přijít seznámit s Fakultou mezinárodních vztahů. Komu se
datum nehodí, může zatím na stránkách fakulty shlédnout videozáznam a
prezentaci z minulého dne otevřených dveří.
 
Fakulta Managementu v Jindřichově Hradci pořádá dva
dny otevřených dveří – 17. ledna a 15. března.
Bližší informace však na stránkách neuvádí a na dotaz iListu
nereagovala.
 
Nechcete zapomenout na některý ze dnů otevřených dveří? Přidejte si
ho do svého Google
kalendáře
!
 
 
ČTĚTE TAKÉ:

Mohlo by tě zajímat: