Informatici budou mít vlastní marketing či management. Potřebují si je „osahat“

5. 5. 2014 | | Nezařazené

Studenti informatiky budou mít od podzimního semestru nově některé
celoškolské předměty „ušité na míru“. Přednášky marketingu,
podnikové ekonomiky nebo managementu by tak měly více odpovídat jejich
zaměření.

„Požádali jsme katedry Fakulty podnikohospodářské, zda by pro naše
studenty mohly připravit pozměněné verze jejich celoškolských kurzů pro
potřeby studentů našeho oboru,“ potvrzuje vedoucí katedry informatiky Ota
Novotný. Informatické verze celoškolských kurzů budou mít čísla 3MG216
(Základy marketingu pro informatiky a statistiky), 3PE112 (Podniková ekonomika
pro informatiky a statistiky) a 3MA114 (Management pro informatiky a
statistiky).

Hlavním důvodem ke změně je skutečnost, že řada informatických
předmětů na celoškolské kurzy navazuje. „A výuka přednáškovou formou
bez praktického ověření na cvičeních pro naše potřeby příliš
nedostačovala,“ uvádí Novotný.

Studenti si podle něj musí jednotlivé disciplíny opravdu „osahat“,
aby potom byli vůbec schopni diskutovat o tom, jak je podpořit informačními
systémy a technologiemi. U všech kurzů tedy také přibudou cvičení. Na
těch se studenti seznámí s nástroji, které se v daných oborech
v reálném světě používají, třeba CRM systém v marketingu nebo ERP
systém v podnikové ekonomice.

Učitelé zůstanou

Jak ale zdůrazňuje děkan Fakulty informatiky a statistiky (FIS) Luboš
Marek, půjde stále o předměty, které pro FIS zajišťují ostatní
fakulty. Učitelé těchto celoškolských předmětů podle něj fakultě
vyšli velmi ochotně vstříc. „Vyučovat budou dál oni, pouze jsme se
domluvili, že se někde malinko pozmění obsah tak, aby to více
korespondovalo se zaměřením našich studentů,“ doplňuje.

Fakulta si rozhodně nechce tyto kurzy začít pokrývat sama, jako se děje
v případě Národohospodářské fakulty – ta má například vlastní
matematiku nebo kurzy ekonomie. „Jsme přece Fakulta informatiky a statistiky.
Já bych nikdy neudělal to, abych například řekl, že si zde budeme sami
učit účetnictví. Určitě nebudu dělat něco hůř a suplovat práci
jiných fakult,“ říká Marek s tím, že výuku má vždy zajišťovat na
škole ten, kdo to umí nejlépe.

Ke změnám došlo díky anketě mezi studenty informatiky. „Rozhodli jsme
se výsledky zohlednit,“ dodává Marek.

Nová vedlejška zaujala i jiné studenty

Kromě toho fakulta od tohoto semestru vyučuje novou vedlejší specializaci
Kvantitativní analýza. Ta je primárně určená pro studenty informatiky,
kterým doplňuje znalosti ze statistiky. Podle Marka jde o znalosti na pomezí
mezi kvantitativními metodami a informatikou. „Co je překvapivé, že se na
ni přihlásili i lidé z jiných fakult, pro které obsah původně ani nebyl
zamýšlený,“ říká děkan.

Recipročně informatické katedry otevřely vedlejší specializaci Datové
inženýrství pro studenty kvantitaivních metod, kde mají tito studenti
možnost seznámit se zejména s databázemi a data miningem.

Foto: Jan Černý

ČTĚTE TAKÉ:

Mohlo by tě zajímat: