Kritéria výběru se mění, finanční manažeři zůstanou při starém

19. 5. 2008 | | Nezařazené

VŠE každoročně otevírá několik vedlejších specializací, které mají omezenou kapacitu. Zájem o ně je velký, studenti jsou ochotni kvůli tomu nocovat před školou. Garanti některých specializací proto mění způsob přihlašování.

VŠE každoročně otevírá několik vedlejších specializací, které mají omezenou kapacitu. Zájem o ně je velký, studenti jsou ochotni kvůli tomu nocovat před školou. Garanti některých specializací proto mění způsob přihlašování.

Není obtížné vystudovat vedlejší specializaci (VS), ale přihlásit se na ni. Případy, kdy studenti nocují v lednových minusových teplotách před školou, aby si vystáli místo ve frontě na zapsání se do zvolené VS, není nic neobvyklého.

Vedlejší specializaci musí vystudovat každý student VŠE. Někdy si ale musí počkat i několik semestrů, než se do vysněné specializace zapíše. Existuje celá řada VS, na které se při prvním přihlašování nedostanou všichni. Své zkušenosti s tím má i Tomáš Reinbergr, který se do vytoužené VS zapsal až na čtvrtý pokus. Problém přihlašování má tedy dvě překážky – kapacitu, která je u některých specializací striktně dána, a velký zájem studentů právě o tyto limitované VS.

Malé a střední podniky v tržním prostředí je jedna z velmi žádaných specializací, shodují se Tomáš Reinbergr, její student, a docentka Jitka Srpová, garantka specializace. „Mě se povedlo zapsat se až po třech nepovedených pokusech,“ dodává Tomáš. Nakonec studuje, co chtěl, ale na průběh zapisování nerad vzpomíná. Mrazivá lednová noc před školou, kde se od sedmé hodiny večerní scházeli studenti, tak to vypadalo nejen letos v lednu. Ve čtyři hodiny ráno postávala před školou už stovka studentů. Někteří stáli frontu na specializaci Finanční manažer, jiní na Malé a střední podniky.

„Takový způsob přihlašování mi připadá nedůstojný, nejen pro studenty, ale i pro sekretářky kateder a ostatní zaměstnance školy,“ dodává Tomáš. Sám by souhlasil s výběrovým řízením na základě testu z předem zveřejněných předmětů. O problému, jak říká garantka VS Malé a střední podniky v tržním prostředí Srpová, katedra věděla a rozhodla se ho řešit. „Kapacita pro naši VS je stanovena na padesát studentů a naplní se hned v dopoledních hodinách, kdy ji otvíráme. Věděli jsme také, že studenti musí stát před školou od brzkých ranních hodin, proto jsem navrhla změnit podmínky přihlašování,“ reaguje docentka Srpová. Pro zájemce to bude znamenat, že je nečeká žádné nocování před školou.

„Studenti se budou moci přihlásit během celého školního roku, jakmile splní požadované studijní povinnosti. Žádné výběrové řízení ani žádná další kritéria pro přijímání na vedlejší specializaci nepřipravujeme,“ dodává garantka této VS. Těmito kritérii jsou možnost zapsat si VS v magisterském studijním oboru, nebo po zápisu hlavní specializace v pětiletém magisterském programu.

Finanční manažer je další vedlejší specializací, o kterou je, jak přiznává i její garantka profesorka Eva Kislingerová, velký zájem. „Do výuky se snažíme mimo vlastních pedagogů integrovat špičkové specialisty z praxe. Je možné bez nadsázky konstatovat, že o absolventy této specializace je mimořádný zájem. Zatím nemáme žádného absolventa, který by nenalezl odpovídající uplatnění,“ pochvaluje si garanta Kislingerová. Každý semestr může vystudovat tuto specializaci padesát budoucích finančních manažerů. I oni musí před školou nocovat, aby se dostali do vysněné specializace. Změny v přijímání uchazečů se ale neplánují.

Nejen studijní referentky radí, aby si studenti v den, kdy se začínají VS zapisovat, přivstali. Jejich slova potvrzují sami studenti. „Zjišťovala jsem si na katedře informace, jak velký je zájem o specializaci Personální management, a sekretářka mě uklidnila, že před školou nocovat nemusím,“ říká Zuzana Babilonová. Přesto však ráno dorazila do školy brzy. Do specializace se dostala, i když po půl hodině od začátku zapisování zbývalo už jen málo volných míst.

Postup zapisování do VS ale není to jediné, co se studentům nelíbí. Další vadou na kráse je například fakt, že některé VS nelze vystudovat za jeden semestr. Některé předměty se vypisují jen v jednom semestru, anebo se navzájem překrývají. Jsou ale i katedry, které se snaží vycházet studentům vstříc. „V zimním semestru jsem se rozhodla pro vedlejší specializaci Rozvojová studia a chtěla jsem ji zvládnout během jednoho semestru. Nemohla jsem si ale zapsat všechny předměty, protože se navzájem překrývaly,“ zmiňuje Hanka z Fakulty mezinárodních vztahů. Protože podobný problém mělo víc studentů, stačilo se zmínit před vyučujícími a ti byli ochotni termín semináře změnit.

V minulosti zažila revoluci vedlejší specializace Komerční komunikace (KK), na kterou se zájemci hlásili metodou „ kdo dřív přijde, ten dřív studuje“. V praxi to znamenalo přespávání i několik nocí před školou, aby si zájemci vystáli místo ve frontě a specializaci si později u sekretářek kateder zapsali (viz https://www.ilist.cz/clanky/bezdomovcem-radeji-az-v-letnim-semestru). Kvůli narůstajícímu nesouhlasu studentů s touto metodou byli vedoucí a garanti KK nuceni zavést výběrové řízení. Proto dnes uchazeči musí zaslat motivační dopis v českém a anglickém jazyce, absolvovat test z marketingu a hodnotí se také prospěch u bakalářské zkoušky ze Základů podnikového hospodářství pro studijní plány C a D (u plánu E je rozhodující výsledek zkoušky předmětu 33F101 Marketing a podniková politika, nebo 3MG211 Marketing 1).

Vedlejší specializace má stanovený rozsah 30 ECTS kreditů anebo 18 kreditů pro studijní plány C a D. Studenti si mohou zvolit kteroukoli vedlejší specializaci, nabízenou jednotlivými fakultami VŠE. Aktuální seznam je zveřejněn na stránkách školy.

Mohlo by tě zajímat: