Mýty opředené „děkanské termíny“

1. 5. 1999 | | Nezařazené

Čeká v davu. Z nervozity se ani s nikým nebaví, ale opakovat si nedokáže. Pořád si jenom říká, že tentokrát to už musí vyjít. Udělali to přece i jiní, zdánlivě hloupější. Jenomže to samé se říkal už předtím dvakrát. A dvakrát už ho vyhodili. No co, když to nezvládne, tak už se na ekonomku vykašle a zkusí to jinde. Jsou přece i lepší školy. Ale ba ne, musí to dokázat stůj co stůj.

Čeká v davu. Z nervozity se ani s nikým nebaví, ale opakovat si nedokáže. Pořád si jenom říká, že tentokrát to už musí vyjít. Udělali to přece i jiní, zdánlivě hloupější. Jenomže to samé se říkal už předtím dvakrát. A dvakrát už ho vyhodili. No co, když to nezvládne, tak už se na ekonomku vykašle a zkusí to jinde. Jsou přece i lepší školy. Ale ba ne, musí to dokázat stůj co stůj. Učil se přece celý měsíc, tak nemůže vybouchnout. Navíc takový pitomý předmět. Kdyby aspoň k něčemu byl. Z takové pavědy tady dělají, jako by to byl základ celého vesmíru. Ale co když zase vyletí? Co bude potom? Tolik ztracených měsíců na téhle škole? Možná, že by mu ještě dali děkanský termín. Ale co to vlastně je tenhle „děkanský termín“? Jeden kamarád mu říkal, že jeho kamarádka má kamarádku, které ho povolili. Povolí ho taky jemu?

Taková nezáviděníhodná situace se na VŠE čas od času vyskytne. Není problém podobně dopadnout na bakalářské zkoušce z matiky nebo financí. Začalo mě zajímat, co to je děkanský termín (DT) a kdo a za jakých podmínek ho dostane a jestli je nějakými předpisy podchycen. Jak jsem se dozvěděl od naší studijní referentky, DT neexistuje. Bylo mi řečeno, že jde o ošemetnou záležitost a ať se raději obrátím na paní proděkanku. Tak jsem se vydal za paní proděkankou ing. Zadražilovou. Byla velice ochotná a zjistil jsem následující: DT opravdu oficiálně neexistuje a nikdy neexistoval. Nejsou žádná pravidla, kritéria pro jeho udělení ani ve studijním řádu, ani v žádném jiném předpise. Ve Studijním a zkouškovém řádu VŠE, který platil do konce roku 1998, je v §10 o bakalářských zkouškách uvedeno: „Bakalářskou zkoušku lze opakovat maximální dvakrát“, avšak v §16 o vyloučení ze studia stojí, že „Student může být vyloučen ze studia na základě rozhodnutí děkana příslušné fakulty z důvodů: … neúspěšné druhé reprobace bakalářské zkoušky.“ To znamená, že může, ale nemusí. A to byla právě ta skulinka, kterou bylo možno získat čtvrtý termín na bakalářskou zkoušku, tam se skrýval onen DT. Celá záležitost byla ale dost sporadická, protože neexistovala žádná pravidla pro jeho udělení, které bylo navíc vždycky spojeno s rizikem, že si jej začne nárokovat kdekdo, ale také s dilematem, zda si jej jeden student zaslouží a druhý ne. V Studijním a zkouškovém řádu VŠE, který platí od 1. 1. 1999, je už formulace jiná. Zde je v §27 o mimořádném ukončení studia řečeno, že „Děkan fakulty ukončí studium nejpozději k poslednímu dni……tomu studentu, který nesložil ani ve druhé reprobaci bakalářskou zkoušku ….“. To znamená, že je po skulince a po čtvrtých termínech definitivně. Proč je tomu tak? Prý kvůli problémům s některými studenty, kteří si DK nárokovali, protože ho dostali jiní. Teoreticky byli tedy studenti připraveni i o tuto malou šanci, že na škole po třetím vyhození zůstanou. Ale prakticky….kdo ví?

Od září 1999 bude pro nově příchozí na magisterské studium platný nový pětiletý studijní řád. Tito studenti budou absolvovat devět „souhrnných zkoušek“, ekvivalentních současným bakalářským zkouškám. A problém s DT bude pokračovat. Jak mi řekl doc.Judr. Zbyněk Švarc, děkan Fakulty mezinárodních vztahů, právě on podával návrh tohoto nového studijního řádu a původně do něj institut DK zahrnul. Udělal to proto, aby se zabránilo různým spekulacím o nároku a nenároku na něj. Další cesta návrhu pak vedla na grémium proděkanů pro pedagogickou činnost, kdy však DK neprošel. Studijní řád bez DK byl pak schválen i Akademickým senátem, složeným ze zástupců studentů, který se jako poslední mohl ještě postavit proti závěrečnému znění. Byl ale schválen i zde, a tak je mizivá naděje, že by se v následujících pěti letech mohlo něco změnit.

Nejasná situace tedy bude na VŠE i nadále a děkanské termíny se budou vznášet v mlze nejistoty pro obě strany.

Mohlo by tě zajímat: