Národní účetní radu do ledna povede FFÚ. Předsedá jí každé dva roky

24. 9. 2014 | | Nezařazené

Fakulta financí a účetnictví (FFÚ) převzala předsednictví Národní
účetní rady. V jejím čele bude stát dalších šest měsíců, v lednu
2015 pak předá vedení Komoře auditorů ČR.

Předsednictví rotuje mezi čtyřmi členskými organizacemi
v půlročních intervalech. Kromě FFÚ, která zastupuje Vysokou školu
ekonomickou, a Komory auditorů jsou členy Národní účetní rady ještě
Komora daňových poradců ČR a Svaz účetních.

Národní účetní rada je nezávislá instituce. Jejím hlavním cílem má
být podpora odborné způsobilosti a profesní etiky v účetnictví.
„Hlavním posláním je spolupráce s ministerstvem financí, dalšími
vládními, zákonodárnými a ostatními institucemi na tvorbě legislativy a
souvisejících norem se zaměřením na oblast účetnictví, tvorba,
aktualizace, vydávání a distribuce českých účetních standardů,“
stojí na webu FFÚ.

V počátcích fungování rady byla její pozornost zaměřena především
na připomínkování návrhů novely zákona o účetnictví. Další etapou
se stala orientace na spolupráci při přípravě prováděcích vyhlášek a
českých účetních standardů. Nyní jsou hlavním výstupem rady
Interpretace českých účetních předpisů, které NÚR připravuje a
vydává a které jsou zdarma ke stažení na webových
stránkách úřadu.

ČTĚTE TAKÉ:

Mohlo by tě zajímat: