Některé fakultní senáty VŠE se distancují od výroků děkana NF Miroslava Ševčíka

22. 10. 2022 | | Zprávy ze školy Národohospodářská fakulta, Ševčík

Vystoupení Miroslava Ševčíka na demonstraci proti současné vládě dne 3. září 2022 vyvolalo na Vysoké škole ekonomické (VŠE) reakce téměř na všech fakultách. Vyjádření rektora VŠE Petra Dvořáka vůči těmto veřejným vystoupením následně podpořil Akademický senát Fakulty mezinárodních vztahů (AS FMV). Akademický senát Fakulty podnikohospodářské (AS FPH) přijal usnesení, kterým se od výroků děkana Národohospodářské fakulty (NF) Miroslava Ševčíka distancoval. V Akademickém senátu Fakulty informatiky a statistiky (AS FIS) nyní probíhá hlasování per rollam o usnesení v podobném duchu.

22. září se zasedání Akademického senátu Národohospodářské fakulty zúčastnil pan rektor Petr Dvořák, který si vyslechl vyjádření děkana Ševčíka. Diskutovalo se o otázce soukromého vystupování pana děkana v jeho volném čase o víkendu, včetně formy. Po proběhlé diskuzi byla záležitost uzavřena s tím, že není důvod očekávat, že by se takováto specifická situace, vzniklá na principu akce a reakce, měla opakovat.

Následně rektor na zasedání Akademického senátu VŠE 26. září 2022, ze kterého jsme vám přinesli online přenos, rozhodl, že nejmenuje Ševčíka do funkce člena Rady pro vnitřní hodnocení VŠE, ačkoli běžně v radě zasedají mimo jiné právě děkani fakult.

6. října 2022 vyjádřili studentští senátoři AS FMV obavy ohledně spojování děkana Ševčíka a jeho názorů se školou. Vysvětlili, že je na veřejnosti málo vyzdvihován rozdíl mezi pátou fakultou a zbylými pěti a VŠE jako celkem. Podpořili tak stanovisko rektora ze 29. září 2022.

Další fakultní senáty tyto kroky následovaly. Minulé pondělí hlasoval AS FPH o usnesení, kterým se distancoval od výroků děkana NF, protože nepřispívají dobrému jménu VŠE ani fakulty. Dalším důvodem byly také časté dotazy a spojování těchto výroků s FPH. Zdůraznil také nezávislost všech fakult.

Nyní o přijetí usnesení hlasuje per rollam i Akademický senát FIS. „Na základě výzvy studentských zástupců bylo ve středu dne 19. října 2022 v 17 hodin zahájeno per rollam hlasování v podobném duchu, jako ostatní fakulty. Hlasování ještě neskončilo, bude ukončeno v pondělí 24. října 2022 v 9 hodin,“ napsala redakci iListu předsedkyně AS FIS Jitka Langhamrová.

V pátek proběhlo také zasedání Akademického senátu první fakulty, ze kterého zatím není dostupný zápis a redakce čeká na vyjádření jednoho ze studentských senátorů. Obdobně čekáme na reakci od předsedkyně Akademického senátu Fakulty managementu.

Podle některých senátorů je pravděpodobné, že se toto téma bude řešit i na pondělním zasedání AS VŠE.

Foto: PR oddělení VŠE

Mohlo by tě zajímat: