Nová kritéria pro přidělení kolejí se zpřesnila

3. 5. 2005 | | Nezařazené

Vedení školy zpřesnilo přidělování kolejí. Dodatek k původním pravidlům zveřejnily v pátek 28. dubna internetové stránky školy. Studentům budoucích druhých ročníků se budou započítávat dva body za prospěch, pokud v prvním semestru neztratí žádný kredit. A v případě rovnosti bodů bude rozhodujícím kritériem prospěch. Dodatek k původním kritériím byl na webu školy zveřejněn až po uzávěrce květnového čísla, a články z tohoto vydání Studentského listu o něm neinformují.

Vedení školy zpřesnilo přidělování kolejí. Dodatek k původním pravidlům zveřejnily v pátek 28. dubna internetové stránky školy. Studentům budoucích druhých ročníků se budou započítávat dva body za prospěch, pokud v prvním semestru neztratí žádný kredit. A v případě rovnosti bodů bude rozhodujícím kritériem prospěch.

Kritéria pro přidělování kolejí, která byla původně vyhlášena 11. dubna a o dva dny později zveřejněna na školním webu, byla minulý týden zpřesněna. Dodatek k původním pravidlům řeší situaci, kdy žadatelé o kolej dosáhnou stejného počtu bodů: v takovém případě bude rozhodovat pořadí podle průměrného prospěchu.

Doplněná pravidla také řeší problém budoucích druháků (v bakalářském nebo pětiletém magisterském programu), někteří z nich totiž ještě nemají žádný průměrný prospěch, protože neskládali žádnou zkoušku. Současným prvákům se proto za studijní výsledky přidělí dva body v případě, že neztratili v zimním semestru žádný kredit. Maximální počet bodů za prospěch je přitom 10. Kdo v prvním semestru z nějakého předmětu „propadl“, žádné body nedostane.

Pravidla však ani nyní neřeší přidělení kolejí definitivně. Opět se nedá přesně rozhodnout v případě rovnosti bodů. Platná kritéria sice uvádějí, že v případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí studijní prospěch, ale není stanoveno, co rozhodne u současných prváků, kteří ještě žádný průměrný prospěch mít nemusejí. Jasné také není datum, ke kterému se tento „dodatečný“ průměr bude měřit.

Dodatek k původním kritériím byl na webu školy zveřejněn až po uzávěrce květnového čísla, a články z tohoto vydání Studentského listu o něm neinformují. Kompletní kritéria pro přidělování kolejí včetně dodatku a plného znění najdete na www.vse.cz/koleje.

Více o kritériích v článku Kritéria pro ubytování na kolejích se radikálně mění.

Mohlo by tě zajímat: