Nové vedení přináší do výuky plno inovací

30. 9. 2022 | | Zprávy ze školy projekt, studenti, skupina

Tento zimní semestr nese titul prvního semestru v režii nového vedení v čele s rektorem Petrem Dvořákem. Moc dlouho nezahálel a spolu s proděkany pro akademickou obec připravil hned několik inovací v podobě modernizace studia, vytváření nových kariérních příležitostí pro studenty či zavedení learning management systému. 

Hlavním nástrojem umožňující tento skok vpřed jsou dotace poskytnuté Evropskou unií (EU) v rámci projektu Národní plán obnovy (NPO), jehož cílem je hospodářské oživení po krizi způsobenou koronavirovou pandemií. Vysoká škola ekonomická (VŠE) obdržela od EU částku 115 milionů korun a na první investice putující z této sumy se můžeme těšit už tento semestr. 

LMS Moodle

Setkali jste se s ním už všichni, používat jej zatím bude jen hrstka. Nový learning management system (LMS) Moodle patří mezi první investice NPO v oblasti digitalizace vzdělávací činnosti a studijních agend. Dle prorektora pro pedagogickou činnost a řízení kvality Pavla Hnáta se systém využije k transformaci až 200 klíčových kurzů všech fakult.

Moodle nemá prezenční výuku nahradit, jak si někteří mohli prvně myslet, ale naopak ji doplnit. Vedení tak chce na VŠE podpořit vzdělávání ve formě blended learning, při které jsou klasické metody výuky rozšířeny o online studijní obsah (například videa, e-knihy, dotazníky). Dojde tak k lepšímu využití studijní zátěže a výuka bude pro studenty mnohem kvalitnější a zajímavější.

Prorektor pro informatiku a digitalizaci Milan Nidl v informačním článku na VŠE SharePointu vysvětluje, že díky integraci Moodlu se systémem inSIS na jeho hlavní stránce naleznete všechny vámi zapsané kurzy. Jednotlivý kurz v sobě skrývá několik modulů, jejichž počet nejčastěji koresponduje s počtem týdnů semestru. Pokud se vám nepodařilo moduly najít, neobviňujte svá zařízení ani rychlost internetu. Vzhledem k nedávné implementaci systému jej ve výuce bude využívat jen menší počet z vás.

Inovační týden

Běžnému studentovi se v souvislosti se sedmým týdnem semestru s největší pravděpodobností vybaví štosy učebnic, bezedné hrnky kávy a probdělé noci. Nové vedení pro vás má mnohem atraktivnější plán. Sedmý týden nově nebude týdnem průběžných testů, ale týdnem inovačním, kdy máte jedinečnou možnost prohloubit znalosti ve vašem oboru skrz modernizovanou formu výuky.

Jak přesně bude Inovační týden probíhat? Každá fakulta pro své studenty připraví několik aktivit, na jejichž organizaci se podílí vedoucí kateder, děkanát a garanti programů. V červnové epizodě Podcastu VŠE v rámci studentského SharePointu prorektor Hnát vysvětlil, že aktivity budou rozděleny do tří kategorií. První a nejčastější typ představují aktivity asynchronní, které student může plnit do určeného termínu kdykoliv a kdekoliv. Ke splnění úkolu, eseje, či projektu mu bude pravděpodobně asistovat LMS Moodle. 

Druhým typem jsou prezenční aktivity, tedy workshopy a přednášky. Zde se studentům naskytne příležitost diskutovat se zkušenými osobnostmi vybraných oborů, ale také prohloubit interakci se svými spolužáky a pracovat společně na projektech. Navázání nových kontaktů patří mezi hlavní cíle inovačního týdne,” řekl iListu rektor Petr Dvořák.

Do třetí kategorie spadají prezenční exkurze mimo prostory školy. Jelikož vedení v sedmém týdnu standardní rozvrh ruší, studentům bude umožněno se jich zúčastnit, aniž by zameškali výuku.

Každá fakulta sestavuje program inovačního týdne dle vlastní potřeby, a tak se počet aktivit a jejich charakter u každé z nich liší. Zatímco na Fakultě podnikohospodářské (FPH) jsou pro studenty magisterských programů naplánované zejména exkurze a setkání s firemními partnery, jak uvedl pro iList děkan FPH Jiří Hnilica, dle děkana Fakulty financí a účetnictví (FFÚ) Petra Musílka nejsou pro jejich obory exkurze příliš vhodné.

Více informací o programu a jednotlivých aktivitách budou fakulty či katedry sdílet na svých webových stránkách. V informačním přehledu kromě data a místa konání aktivity najdete i její téma, typ, organizátory a hosty a zda je třeba se předem registrovat.

Článek průběžně aktualizujeme.

Zdroj obrázku: unsplash.com

Mohlo by tě zajímat: