Nový kreditní systém stále v nedohlednu

25. 11. 2003 | | Nezařazené

O změně kreditního systému se diskutuje již dlouho. Plány bývalého prorektora Musílka zavést nový systém od začátku příštího akademického roku se však stěží podaří splnit. „Jedná se o přechod na systém ECTS, běžně používaný v zemích Evropské unie,“ sdělil prorektor pro pedagogiku prof. Vojtěch Krebs. Hlavním rozdílem je, že jeden kredit neodpovídá hodinové dotaci předmětu jako nyní, ale odráží jeho obtížnost.

O změně kreditního systému se diskutuje již dlouho. Plány bývalého prorektora Musílka zavést nový systém od začátku příštího akademického roku se však stěží podaří splnit.

„Jedná se o přechod na systém ECTS, běžně používaný v zemích Evropské unie,“ sdělil prorektor pro pedagogiku prof. Vojtěch Krebs. Hlavním rozdílem oproti současnému systému je skutečnost, že jeden kredit neodpovídá hodinové dotaci předmětu jako nyní, ale odráží jeho obtížnost. „K tomu je nutné změnit systém financování,“ uvedl prof. Krebs. Původní návrh doc. Musílka narazil na nesouhlas těch děkanů, kteří zjistili, že by si jejich fakulty v novém systému kvůli nižšímu počtu kreditů finančně pohoršily.

Další problém představuje neexistence Akreditační komise, která ukončila činnost v roce 2002 a nová zatím nebyla jmenována. V tom vidí prorektor jeden ze svých hlavních úkolů: „Budu prosazovat, aby v nové komisi bylo co nejvíce odborníků, kteří nejsou vyučujícími na VŠE.“ Mělo by se tak zamezit tomu, aby člen komise nadržoval své fakultě.

Nový systém má také snížit počet kurzů vyučovaných na naší škole. „V tomto ohledu držíme světový rekord,“ narážel prof. Krebs na více než tisíc předmětů na VŠE. Podle něj by si měl průměrný student v systému ECTS zapisovat 6 až 7 předmětů s větším počtem kreditů za semestr.

Změna systému by se týkala nejen studentů nastupujících do prvního ročníku, ale studentů všech. „Studentům vyšších ročníků by se počet kreditů získaný ve starém systému převedl podle jasných pravidel do nového,“ vysvětlil prorektor pro pedagogiku.

Mohlo by tě zajímat: